Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 6. октобар 2022.

Извор Реке Дунав

Дунаве силни, Дунаве мили, Дунаве драги, Дунаве поздрави, Дунаве јаки, Дунаве тихи, Дунаве морски, Дунаве изворски, Дунаве животни....

субота, 6. мај 2017.

POD SJAJEM ZVEZDA 740 2.05 2017.

Suzbijanje sive ekonomije
Sa prijavite_onoga_ko_ugroavava prava_po_osnovu_rada

prenosimo sjajan članak:


Пријавите онога ко угрожава ваша права по основу рада

Београд | Вест, датум објаве: 22. март 2017.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и директор Инспектората за рад Бојан Јоцић данас су у београдској филијали НСЗ потписали Споразум о пословној сарадњи две институције, у присуству министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александра Вулина и председника Управног одбора НСЗ Дарија Мачкића.
Имајући у виду да је смањење обима сиве економије означено као један од стратешких приоритета државе, Влада Србије прогласила је 2017. Годином борбе против сиве економије. У овој години пажња владе ће бити посвећена реализацији свих приоритетних мера Националног програма за сузбијање сиве економије, односно успостављању ефикаснијег надзора над токовима сиве економије применом интегрисаног система анализе ризика и јачању капацитета инспекцијских органа.
- Сваки појединац који ради непријављен, нажалост једе сопствену будућност, јер губи могућност да време проведено на раду икада више упише и валоризује, и за њега оствари пензијско, инвалидско и социјално право. Да би се променила таква судбина појединца потребно је променити укупни привредни амбијент, а да би се он променио мора се сузбити сива економија која прекршиоцима закона обезбеђује јефтинији производ, односно нелојалну конкуренцију. На нама је да учинимо све што је могуће да сиву економију сведемо на најмању могућу меру, и да самим тим будемо атрактивни за инвеститоре који ће знати да ће, уколико раде по закону, бити заштићени и конкурентни на тржишту - поручио је министар Вулин.
Према његовим речима, докле год је неповољна ситуација на тржишту рада, на коме имамо већи број незапослених од понуде посла, увек ће бити и сиве економије, односно људи који пристају да раде на црно, јер немају другог избора. Он је позвао раднике у Србији да се обрате Инспекцији рада чим примете да било ко покушава да угрози њихова законом гарантована права.  
- Сви индикатори на тржишту рада већ више од годину дана бележе позитивне тенденције, па тако и стопа неформалне запослености која сада износи 20,9%. Ипак, то и даље представља озбиљан проблем за нашу привреду и друштво у целини. Од Инспекције рада ми смо и до сада добијали податке о лицима затеченим да раде без уговора, и такве смо брисали из евиденције незапослених, због чега су губили одређена права, па и право на новчану накнаду за случај незапослености. Захваљујући проверама на терену, у прошлој години смо избрисали са наше евиденције око 140 лица затечених у раду на црно - рекао је Мартиновић и додао да ће овај споразум омогућити и контролу образаца који се подносе приликом пријаве и одјаве радника на обавезно социјално осигурање, јер велики број лица, због погрешног дефинисања разлога престанка радног односа од стране послодавца, не може да оствари право на новчану накнаду.       
Јачање инспекцијског надзора и доследна примена прописа међу најважнијим су факторима у борби против нелегалних токова у економији. Инспекција рада је у протеклој години затекла 19.472 лица у раду на црно, а у наредна три дана након контрола у радни однос је пријављено 17.589 лица. Инспекција рада је у прошлој години открила и 813 нерегистрованих привредних субјеката.    
- Овај споразум је, са једне стране, окренут заштити права радника, а са друге сузбијању нелојалне конкуренције. Пуно смо радили на побољшању ефикасности рада Инспекције, што је резултовало повећањем откривених случајева рада на црно у прва два месеца ове године за 6 посто, у односу на исти период прошле године, а такође је повећан и број пријава у радни однос. Инспекција сада поседује и посебне уређаје са којима на лицу места можемо утврдити да ли је радник пријављен. Нелегални рад највише је присутан у сектору грађевине, угоститељства и у домену прехрамбених производа, али наше искуство говори да су такве појаве генерално присутне у свим делатностима - објаснио је Јоцић.
Циљ потписивања споразума је да се заједничким активностима и разменом информација из делатности две институције утиче на сузбијање сиве економије. Информисањем послодаваца и лица о обавези благовременог подношења пријаве на обавезно социјално осигурање, закључивања уговора о раду у складу са законом и размене информација о корисницима средстава НСЗ, допринесе сузбијању рада на црно.