Најновији чланци на покретној траци:

субота, 26. април 2014.

Sindikat Poreske uprave-USS je uspeo da zaštiti dostojanstvo rada

Sindikat Poreske uprave-USS je uspeo da zaštiti dostojanstvo rada

Синдикат Пореске управе-УСС

Поштовани,

Подсећамо Вас да је Синдикат Пореске управе-УСС у недавној прошлости огорчено водио борбу против доношења антирадничког Правилника о стимулацији и дестимулацији порезника Србије и то можете погледати у следећим чланцима Синдикат Пореске управе-УСС:

 Овим путем Вас обавештавамо да је тај антираднички пројект бачен дефинитивно на депонију антирадништва о чему смо дана 25.04.2014. године, обавештени од надлежних институција, са којима смо у пуном смислу сарађивали.

Према томе Синдикат Пореске управе-УСС и по овом питању је успео у својој синдикалној борби за ствар порезника Србије.

Подржите нас! Јављајте нам се ради интезивирања наше синдикалне акције против антицивилизациских снага антирадништва Србије.


С поштовањем,


Београд, 25.04.2014. године

Повереник
Синдикат Пореске управе-УСС
Зоран Михаило Писковић

субота, 19. април 2014.

Благодатни огањ упаљен у Храму Васкрсења Христовог - Вести - Друштво - Глас Русије


Ni za jedno drugo čudo ne svedoči se da se događa s tolikom pravilnošću i kroz tako dugo vreme.

Jerusalim
Sve se događa u Crkvi svetog Groba u Jerusalimu. Svake godine samo na Veliku subotu, u isto vreme i na isti način, iz kamena na koji je Isus položen nakon svoje smrti izbija plavičasto svetlo koje se onda prenosi na uljanice i sveće u crkvi.
Crkva je podignuta na Golgoti, mestu gde je oko 33. godine razapet Isus iz Nazareta. On je nakon smrti na krstu sahranjen u grobu, pećini u obližnjem vrtu. Nakon tri dana je vaskrsnuo. Nakon tog trenutka je Grob iz kojeg je Isus vaskrsnuo postao središnje mesto vere za sve hrišćane.
Danas je Crkva svetog Groba u vlasništvu franjevačke Kustodije Svete zemlje, pravoslavne i armenske crkve i nekih manjih crkava.
„Čudo sa svetim ognjem, pravoslavnim je hrišćanima najveće od svih hrišćanskih čudesa. Svake se godine odvija u isto vreme, na isti način i na istome mestu. Ni za jedno drugo čudo ne svedoči se da se događa s tolikom pravilnošću i kroz tako dugo vreme.
O njemu imamo svedočanstva već u osmom veku. Čudo se događa u Crkvi svetoga Groba u Jerusalimu, za hrišćane sigurno najsvetije mesto na planeti. Samo zdanje je prepuno misterija, zagonetnoga.
Teolozi, istoričari i arheolozi su uverenja kako je ta crkva istovremeno i Golgota, mali brežuljak na kome je Hristbio razapet, ali i onaj ‘novi grob’ Josipa iz Arimateje, u blizini same Golgote, u koji je položeno Isusovo mrtvo telo.
Hrišćani veruju kako je upravo na tom mestu Isus i vaskrsnuo iz mrtvih.
Ovaj događaj je pravi spektakl za hrišćane, a kako to izgleda pogledajte u videu.

Благодатни огањ упаљен у Храму Васкрсења Христовог - Вести - Друштво - Глас Русије

Blagodatni Oganj Jerusalim-Velika Subota 19.04.2014. godina

Благодатни Огањ Јерусалим-Велика Субота 19.04.2014. година


Христос Васкресе-Ваистину Васкресе

Преузео
Зоран Михаило Писковић

уторак, 15. април 2014.

Predlogom Sindikata Poreske uprave-USS optimalizovan je broj zaposlenih Poreske uprave


Nastojanjem Sindikata Poreske uprave-USS optimalizovan je broj zaposlenih Poreske uprave

Nastojanjem i Predlogom Sindikata Poreske uprave-USS optimalizovan je broj zaposlenih Poreske uprave, tako što je u ''Službenom glasniku'' br. 40/14 od 11.04.2014. godine objavljena sledeća Odluka koja u potpunosti odražava predlog ovoga Sindikata po pitanju ukupnog broja zaposlenih i ona glasi:
На основу члана 2. став 2. Закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС),
Влада доноси
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о максималном броју запослених
у органима државне управе, јавним агенцијама
и организацијама за обавезно социјално осигурање
1. У Одлуци о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 109/09, 5/10, 29/10, 43/10, 46/10, 50/10, 51/10, 64/10, 67/10, 73/10, 74/10, 75/10, 79/10, 84/10, 87/10, 89/10, 97/10, 100/10, 1/11, 4/11, 12/11, 32/11, 33/11, 34/11, 39/11, 44/11, 63/11, 80/11, 89/11, 93/11, 98/11, 2/12, 13/12, 18/12, 55/12, 93/12, 98/12, 100/12, 107/12, 113/12, 120/12, 124/12, 12/13, 29/13, 31/13, 55/13, 86/13, 91/13, 93/13, 100/13, 106/13 и 20/14), у тачки 2, подтачка 1), редни број (1), алинеја прва и друга, мењају се и гласе:
„– Управи царина 2663
– Пореској управи 6470”.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 112-2825/2014
У Београду, 11. априла 2014. године
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

U Beogradu, 15.04.2014. godine

Prirediо,
Зоран Михаило Писковић
Повереник
Уједињених Синдиката Србије-Синдиката Пореске Управе Београд

Подсећамо да смо о овом проблему писали на нашем посту:


У временском периоду од 20.02.2014. године па све до 15.04.2014. године надлежне смо молили да схвате ситуацију и резултат тих синдикалних настојања је да је напред наведеном одлуком решено да у Пореској управи има максималан број 6470 запослених.

Запослени Пореске управе имају свој Синдикат Пореске управе -УСС који их никад неће напустити, што полако и сами порезници почињу да схватају.

недеља, 6. април 2014.

Večita radnička dilema:KOJI SINDIKAT? ČIJI SINDIKAT? KOGA ŠTITI SINDIKAT? IMA LI U SRBIJI SINDIKAT?
Poverenik
Ujedinjenih Sindikata Srbije-Sindikat Poreske uprave Beograd
Zoran Mihailo Pisković 

Предмет поста: Куда иде Синдикализам Србије?

Jedna čitateljka na jednom sajtu: 


sledeće pita:
5. април 2014. at 23:59 
KOJI SINDIKAT? CIJI SINDIKAT? KOGA STITI SINDIKAT? IMA LI U SRBIJI SINDIKAT?
Odgovor je u maksimi:''KO KUCA OTVORIĆE MU SE''.

BEOGRAD 06.04.2014. godine

Poverenik
Ujedinjenih Sindikata Srbije-Sindikat Poreske uprave Beograd

Zoran Mihailo Pisković 


НАСТАВАК ПОСТА:

Дана 18.04.2014. године одговор на питање горе поменуте читатељке и констатације овога Синдиката дошао је са


у коме се наводе описи којих има свуда па на жалост и у окружењу где повереник Зоран Михаило Писковић ради и о чему смо огорчено раније опширно писали у овоме синдикалном Блогу, али ето дође време да се барем слободно пише о тим аномалијама и повлашћенима!

Изванредно написан ''Текст истине'' гласи:

Sindikalcima u policiji plate od 150.000 dinara, a rade jedan sat dnevno

Pominjući 750 zaposlenih u MUP-u koji dnevno rade po sat vremena a imaju plate i do 150.000 dinara, lider SNS Aleksandar Vučić mislio je na pojedince iz policijskih sindikata, saznaje „Blic“.

Visoke zarade rezervisane samo za pojedine u policiji
Da je Vučić mislio upravo na njih, „Blicu” je potvrdio i izvor iz MUP-a.

- To su policajci iz sindikata koji su na osnovu sindikalnih delatnosti oslobođeni rada, potpuno ili delimično. A to je zaista veliki problem koji mora da se reši. Sa druge strane, pošto su angažovani sindikalno, po zakonu im niko ne može ništa, pa sve to liči na jedan začarani krug - kaže naš izvor.

U Nezavisnom policijskom sindikatu Srbije kažu da je tačno da pojedinci primaju visoke plate koje zavise od mesta na kome rade, odnosno od funkcije koju obavljaju.

- Ovo ne shvatamo kao udarac na nas, već pokušaj sređivanja sveopšteg haosa u MUP, i jedva čekamo da vidimo epilog cele priče - kaže Momčilo Vidojević, predsednik NPSS, koji navodi da je ovaj sindikat već ukazivao na ovaj problem.

Veljko Mijailović iz Policijskog sindikata Srbije smatra da bi trebalo imenovati te ljude, ko im je tako nešto omogućio i ko im je dao pravo da sindikalizam koriste za ostvarivanje ličnih interesa. On kaže da je tačan podatak da ih ima oko 750.

Prema njegovim rečima, pojedini su sindikalnu borbu koristili za lične interese, pa su postavljani na mesta pomoćnika komandanta Žandarmerije, na mesta zamenika načelnika policijskih uprava, a neki su odlazili u bezbednjake.

Повереник 
УСС-Синдикат Пореске управе Београд
Зоран Михаило Писковић


напомиње на крају следеће:
Подсећамо да је идеологија УСС-Синдиката Пореске управе Београд следећа:

-1 Бављење синдикалним радом искључиво без накнаде волонтерски. Зарада синдикалцу на редовном радном месту за 8 САТИ рада. Не плаћати ни динара синдикалном активисти по основу његовог наводног синдикалног рада и одсуства са рада.

2. Боримо се за тренутно брисање свих постојећих синдикалних организација из важећих синдикалних регистра и потом оснивање нових Синдиката-оних који ће се синдикалном активношћу бавити ван привредних субјеката и организација јавног сектора. Када се то догоди, а догоди ће се, тада ће Синдикати бити непоткупљиви и радиће за добробит својих штићеника уместо да склапају дилове са послодавцима и власницима привредних субјеката.
 Овај концепт важи у Немачкој Германији и о томе смо писали на посту


те због значаја тог текста поново га понављамо, а он гласи:

'' СТРУКТУРА, ДЕЛОВАЊЕ И УЛОГА КРОВНЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕМАЧКИХ СИНДИКАТА ДГБ

Положај синдиката у Немачкој

Немачка кровна синдикална организација, у оквиру које делује осам синдиката, окупља око 8 милиона чланова, што чини око 22% радно способних људи у овој земљи. Најбројније је Удружење синдиката услужних делатности (Верди) са око 3 милиона чланова. Следе Индустријски синдикат металаца (ИГМ) са око 2,5 милиона чланова, Немачки савез чиновника у области јавних служби са око милион чланова, Синдикат рударства, хемијске и енергетске индустрије (ИГ БЦЕ) који броји око 800.000 чланова, те Синдикат прехране и угоститељства (НГГ) са око 200.000 чланова и 330 запослених лица. Синдикати који делују у оквиру ДГБ организовани су по принципу индустријског удруживања и обједињавају различите политичке правце и погледе на свет (нпр. хришћански синдикат). Утицај синдиката на одлуке послодаваца је врло снажан.

Начин рада и деловања немачких синдиката

Синдикати у Немачкој свој рад спроводе на професионалном и регионалном принципу. Они своје деловање не остварују кроз синдикалне одборе у предузећима, као што је то у Србији, већ преко професионално ангажованих регионалних повереника који су задужени за непосредан рад са свим члановима синдиката, као и са представницима запослених, односно члановима радничких већа (савета) у свим предузећима на одређеном региону.
Представници запослених, који не морају да буду чланови синдиката, могу заједно са члановима синдиката, а преко радничких већа, да воде успешан социјални дијалог са послодавцима, како би сви заједно, а не само послодавац, доносили све битне одлуке које се тичу положаја и права запослених у предузећу, као што су: висина зарада, прековремени рад, накнаде, безбедност и здравље на раду, боловања и сл.

Финансирање синдиката

Рад синдиката се финансира од чланарине. Чланство у синдикату се остварује добровољним потписивањем одговарајуће приступнице и давањем сагласности за одбијање синдикалне чланарине од зараде. Она се, у преко 90 % случајева, одбија путем банке - трајним налогом или личном уплатом чланова синдиката, при чему послодавци немају увид у финансијско стање синдиката. Синдикална чланарина је, као и код нас, 1% од бруто зараде запосленог, али је начин распоређивања ових средствима сасвим другачији него у Србији.
На рачун гранског синдиката уплаћује се 85%, а на рачун одговарајућег региона 15% чланарине. Из средстава намењених региону финансирају се текући трошкови, копирање и дистрибуција материјала повереништвима у региону, употреба аутомобила, канцеларијски материјал, маркетинг и сл. Синдикална чланарина у предузећима и установама у Немачкој не постоји.
Свако регионално повереништво, крајем године, прави свој буџет за наредну годину, а одговарајућа финансијска служба ДГБ врши контролу утрошених средстава на тромесечном нивоу. Средства прикупљена кроз чланарину се, уз овакву расподелу, морају трошити наменски и лако се контролишу.

Подршка коју синдикати (регионални повереници) пружају чланству

- Свој рад, по правилу, обављају кроз посете предузећу и разговоре са послодавцима;
- У канцеларији регионалног повереника се обављају разговори са члановима синдиката или радницима који се обраћају синдикату за помоћ;
- Воде базу података за све чланове синдиката са региона. Она је умрежена са централом, тако да се у сваком тренутку могу добити и проверити све потребне информације и подаци о сваком члану синдиката;
- У циљу ажурирања базе података, проверавају податке о чланству на шестомесечном нивоу;
- Врше коресподенцију са послодавцима;
- По потреби, ангажују правну службу, са којом припремају тужбу суду и прате реализацију свих судских одлука на региону;
- Организују разне семинаре, манифестације, презентације и друге активности на региону;
- Објављују синдикални лист у електронском облику, који достављају на лични захтев;
- Реализују и друге активности од интереса за чланство.

Правна заштита

Правна служба обезбеђује чланству бесплатну правну помоћ и заштиту у сваком тренутку. У том циљу је формирано и ДОО „Предузеће за пружање правне помоћи“, у коме раде правници са положеним правосудним испитом, као и секретари за правна питања - лица која нису правници по струци, али су едуковани за пружање правне помоћи за поједине области. Они у првом степену решавају проблеме из своје надлежности (око 75% спорова се решава мирењем). У тежим случајевима, када је неопходно да се воде судски спорови, ангажују се и адвокати, чије су услуге врло скупе. Право на остваривање правне помоћи има сваки члан синдиката, након три месеца уплаћивања синдикалне чланарине и уз услов да, након окончања судског поступка, мора бити још једну годину члан синдиката. Уведена је и такозвана “врућа линија“, како би чланови синдиката, у свако доба, телефонским путем могли добити потребну помоћ.

Проблеми у раду синдиката

Немачки синдикати, који делују у правно уређеној и индустријски високо развијеној држави, врло су добро организовани. Ипак, и они се суочавају са проблемима у раду, као што су незаконито отпуштање запослених, неисплаћивање зарада, тешки услови за рад, конкуренција такозваних „кућних синдиката“ које формирају и подржавају поједини послодавци.

Односи међу синдикатима

међусобни односи између појединих синдикалних централа су на веома добром нивоу. Према послодавцима наступају заједнички и јединствено, што им обезбеђује већи утицај на одлуке послодавца. Немачки систем радних односа се заснива на двојној структури: на гранском нивоу синдикати делују као интересне организације, а на нивоу предузећа то су савети запослених (раднички савети).
Потребу постојања радничких већа, немци су презентовали на сликовит начин:

„То је као кад човек хода само на једној нози, а за нормалан ход потребне су две ноге.“
Дана 20.04.2014. године ФИНАЛЕ ПРИЧЕ

Обавештен сам од познаваоца Синдикализма Србије да се увелико припрема реформа Синдикализма и то управо према концепту Уједињених Синдиката Србије-Синдиката пореске управе о чему смо напред писали.

Синдикалне фракције се морају дислоцирети из организација Приватног и Јавног Сектора Србије и на тај начин одстранити ''раздоре'' који запослени по том основу имају у колективима у којима раде. Синдикално чланство мора бити приватна ствар сагласно члану 16. Закона о заштити података о личности. Подсећамо да је овом одредбом изричито прописано да СУ НАРОЧИТО ОСЕТЉИВИ ПОДАЦИ ВЕЗАНИ ЗА СИНДИКАЛНУ ПРИПАДНОСТ, ОДНОСНО НЕПРИПАДНОСТ јер је дословно следеће народ наредио:''Подаци који се односе на националну припадност, расу, пол, језик, вероисповест, припадност политичкој странци, синдикално чланство, здравствено стање, примање социјалне помоћи, жртву насиља, осуду за кривично дело и сексуални живот могу се обрађивати на основу слободно датог пристанка лица, осим када законом није дозвољена обрада ни уз пристанак.

Изузетно, подаци који се односе на припадност политичкој странци, здравствено стање и примање социјалне помоћи, могу се обрађивати без пристанка лица, само ако је то законом прописано.''

О нужности дислоцирања Синдикалних организација из колективитета Приватног и Јавног Сектора овај Синдикат је теоријски јасно дао осврт у теоријским фундаменталним  чланцима:
Констатујемо да смо и у овом концепту већ сада победили и радништво ослободили тих паразита који ''говоре у њихово име'', а немају никакве везе са њима, осим у делу интересног корумпирања...... и узурпирања..........
субота, 5. април 2014.

Ujedinjeni Sindikati Srbije-Sindikat Poreske uprave Beograd- Himna Kraljevine Jugoslavije-o Balkanskom Slobodnom Sindikalizmu


Ujedinjeni Sindikati Srbije-Sindikat Poreske uprave Beograd
 o Balkanskom Slobodnom SindikalizmuХимна Краљевине Југославије

Приликом сачињавања овога видеа у мислима смо били давног 05. и 06.04.1941. године. Били су тада неки, нама персонално непознати, синдикалци који су живели и слушали Химну Краљевине Југославије, али њих више нема. Много их нестало мученичком смрћу приликом вандалског бомбардовања Београда......Ово су познате ствари, а ми само осећамо потребу да о томе ћутимо и адекватно реагујемо у духовном сабрању са Православном Апостолском црквом......Међутим, Дух Синдикализма је исти онога 05/06.04.2041. и овога 05/06.04.2014. године. Уместо даљег причања о синдикалном покрету, у Химни Краљевине Југославије покушајмо да се сусретнемо са прошлошћу у садашњости ради прогнозирања будућности.

Вјечнаја памјат Светим Шестоаприлским Мученицима Београда 1941. и херојском Ваздухопловству Краљевине Југославије,

Прибележи,   

Beograd, 05/06.04.2014. godine


Повереник
Зоран Михаило Писковић

петак, 4. април 2014.

Sindikat Poreske uprave -Ujedinjeni Sindikati Srbije video prezentacija
Sindikat Poreske uprave -Ujedinjeni Sindikati Srbije videoУједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске управе на крилима девете Симфоније Лудвиг Ван Бетовен сачинише горе приказану видео презентацију-представљање.

Beograd, 04.04.2014. godine

Poverenik
Зоран Михаило Писковић

четвртак, 3. април 2014.

Sindikat Poreske uprave-USS i ''ROLLING EYEWEAR'' iz Beograda ugovorili sindikalnu-poslovnu optičarsku saradnju
Sindikat Poreske uprave-USS i ''ROLLING EYEWEAR'' iz Beograda ugovorili sindikalnu-poslovnu optičarsku saradnju

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

Обавештавамо све запослене Пореске управе-Централе у Београду да је овај Синдикат за све запослене склопио Уговор о пословној сарадњи са познатом оптичарском здравственом установом ''ROLLING EYEWEAR'' из Београда, Булевар Михаила Пупина бр. 10Д/III.

У овој офтамолошкој оптичарској амбуланти можете добити бесплатне очне прегледе, одређивање диоптрије-оштрине вида, израда најквалитетнијих наочара и осталих помагала.

Синдикат Пореске управе-УСС и ''ROLLING EYEWEAR'' из Београда, Булевар Михаила Пупина бр. 10Д/III су уговорили да сви запослени Пореске управе Централа у 6 (шест) месечних једнаких рата путем административне забране могу купити сва оптичка помагала, сочива, најквалитетније наочаре за сунце, наочаре које штите од Соларних и других зрака, антирефлекс и фотогреј наочаре и сл.  Сви износи по основу промета без ПДВ-а, се умањују за 5% сагласно члану 10. Уговора о пословној сарадњи, јер овај Синдикат делује сагласно начелу'' Не треба нам ништа, зато уместо нама, све погодности  и попусте одобрите запосленима Пореске управе''.

Контакт телефон ''ROLLING EYEWEAR'' из Београда, Булевар Михаила Пупина бр. 10Д/III је 011 313 1668, а можете се јавити лично и директору Браниславу Жерајићу.

У наставку кликом на доњи ред можете преузети образац Потврде са решењем о административној забрани који ће Вам оверити Пореска управа Централа-Рачуноводство и потом са истом да одете у познату оптичарску здравствену установу ''ROLLING EYEWEAR'' из Београда, Булевар Михаила Пупина бр. 10Д/III и остварите пуну офтамолошку заштиту .Београд, 03.04.2014. године

Повереник,
Зоран Михаило Писковић

среда, 2. април 2014.

Sistematizacija radnih mesta Poreska uprava prečišćen tekst mart 2014. godine
Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске управе Београд
Повереник
Зоран Михаило Писковић

Sistematizacija radnih mesta Poreska uprava prečišćen tekst mart 2014. godine

Систематизацију радних места у Пореској управи пречишћен текст можете преузети 
Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске управе Београд
Повереник
Зоран Михаило Писковић
Београд, 02.04.2014. године