Најновији чланци на покретној траци:

понедељак, 31. октобар 2011.

PRAVEDNA NAČELA ZA SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA SINDIKAT PORESKE UPRAVE NEZAVISNOSTЗ А П И С Н И К

САСТАВЉЕН У ПОВЕРЕНИШТВУ СИНДИКАТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ''НЕЗАВИСНОСТ'' ДАНА 31.10.2011. ГОДИНЕ У ПРЕДМЕТУ СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ОКО НАТПИСА ЈОС-ПУ ''Sastanak sa direktorom PU''

Присутни: Главни повереник Зоран Михаилов Писковић, чланови и симпатизери неки лично, а неки телефонским путем.

Ток и садржај извршених синдикалних радњи и датих изјава:

На предлог Главног повереника Зорана Михаиловог Писковића једногласно је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРИКАЗ НАТПИСА СА САЈТА ЈОС-ПУ ''http://sindikat.it.pu/'' односно http://www.sind-pu.rs/ У КОМЕ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СЛЕДЕЋИ НАТПИС ПОД НАСЛОВОМ:'' Sastanak sa direktorom PU’’

2. Разно-текућа питања

ОПИС РАДА СИНДИКАЛНОГ САБОРА-СКУПА-ЗБОРА

Председник ове Синдикалне подружнице ''НЕЗАВИСНОСТ'' Зоран Михаилов Писковић је изнео присутнима да је у међувремену објављен следећи најновији натпис ''Већинског'' синдиката и он гласи:

''Sastanak sa direktorom PU

Pažnja, otvara u novom prozoru.

Beograd, 24.10.2011.


Na inicijativu predstavnika JOS Poreske uprave u Beogradu je 24.10.2011. godine održan sastanak predsednika i sekretara sindikata sa direktorom Poreske uprave Srbije. Na sastanku je od direktora zatraženo da trenutno i bez daljeg odlaganja realizuje sve ono što je i inače predviđeno rebalansom budžeta za 2011. godinu, a to je, da podsetimo, isplata jednokratne naknade zaposlenima u PU u visini od 10000 dinara, isplata jubilarnih nagrada za 2009., 2010. i 2011. godinu, kao i unapređenje 20% poreznika u više platne razrede na osnovu godišnjih ocena iz prethodnog perioda, kao i hitne izmene sistematizacije radnih mesta kako bi svi doškolovani bili raspoređeni u viša poreznička zvanja. Za sve ove aktivnosti direktora i menadžmenta PU, sredstva predviđena rebalansom budžeta su prema proračunu sindikata dovoljna i treba ih u tom smislu što pre iskoristiti, bez ikakvog odlaganja.Na sastanku je dogovoreno sledeće:1. Do kraja 2011. godine isplatiće se jubilarne nagrade zaposlenima koji su to pravo stekli u 2009., 2010. I 2011. godini,2. Do kraja 2011. godine, svojom odlukom, a na osnovu godišnjih ocena, direktor PU će 20% zaposlenih unaprediti u više platne razrede (što je predviđeno ZPPPA-om),3. Kroz hitnu izmenu sistematizacije radnih mesta, doškolovane poreske službenike rasporediti u viša poreznička zvanjaNa sastanku nije dobijena saglasnost direktora PU za isplatu jednokratne naknade zaposlenima u visini od 10000 dinara u periodu do 5.novembra 2011. godine, što je, do daljeg, ostalo otvoreno pitanje. Sindikat je tražio da isplata bude realizovana u toku ove ili naredne radne nedelje, dok je direktor ovu isplatu predvideo u periodu do kraja decembra, sa čime se predstavnici sindikata nisu saglasili. Iz tog razloga, o tome će predstavnici JOS u narednim danima razgovarati sa državni sekretarom ministarstva finansija Miodragom Đidićem, kako bi se ovaj zahtev sindikata što pre realizovao.Sa direktorom PU postignuta je saglasnost oko organizovanja Seminara PU u Kladovu, u hotelu „Đerdap“, u periodu od 3.-5.11.2011. godine, uz učešće predstavnika sindikata iz svih regionalnih centara i inostranih gostiju iz Austrije i Holandije, kao predavača. Tema seminara je Reforma Poreske uprave Srbije. Svi zainteresovani u obavezi su da se prijave predsednicima svojih oo sindikata, koji će potom dobiti dodatna uputstva od rukovodstva JOS o uslovima organizacije i realizacije ovog seminara.''
Д И С К У С И Ј А

Присутни су саслушали горе цитирани натпис ЈОС-ПУ. Први учесник је приметио да ЈОС-ПУ заиста самоуверено наступа и да је наставио даљу ''борбу за радничка права'' уз подршку таквом понашању. Други учесник је приметио да из горе цитираног натписа произлази да је ЈОС-ПУ лично разговарао са Генералним Директором Пореске управе доктором Драгутином Радосављевићем, што је за похвалити, али стоји примедба зашто није објављено у ЈОС-ПУ натпису, ко је то од наших колега присуствовао том врло битном и значајном састанку. Трећи учесник је приметио да се ради о оправданим Семинарима у Кладову, али је мало и критиковао што се не зна ко финансира тај ''Семинар ПУ у Кладову. Четврти учесник је констатовао да је несхватљиво да се то не зна, тим пре што је и он заинтересован да буде учесник тог семинара. Када је питао свог локалног лидера ЈОС-ПУ у Филијали у којој ради, да ли може и он присуствовати, одговорено му је да не може, јер није члан ЈОС-ПУ.'' Пети учесник се посебно позабавио дискусијом претходног учесника и напоменуо је да у сваком случају не треба ићи на тај Семинар ПУ у хотелу ''Ђердап'' у периоду од 3-5.11.2011. године зато што је криза у друштву и стога не треба правити трошкове. Како ова Управа нема више интернет прописе на располагању због недостатка средстава, то би било крајње спорно подржавати у тој и таквој беспарици предметне трошкове семинара. ''Иначе знам да је Послодавац финансијер предметног Семинара, а ЈОС-ПУ организатор'', што су остали прихватили к знању УЗ НЕГОДОВАЊЕ.

Потом су се сви учесници позабавили озбиљним питањем зашто се толико форсира од стране ЈОС-ПУ израда нове СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ радних места и закључено је да се то ради због ''распоређивања дошколованих пореских службеника који се требају распоредити у виша порезничка звања''. То је у реду, закључено је од стране присутних, али ''шта је са школованим кадровима?''. Овај Синдикат треба да сигнализира проблем ''опасности да се школовани кадрови у тим распоређивањима не распореде у нижа звања!''. То је реална опасност, тим пре што су ''дошколовани'' ''школованим'' већ дали до знања да они управо то и очекују.

Пошто је време паузе истицало, Зоран Михаилов Писковић је ову дискусију ''искрености и аналитичности'' прекинуо речима: ''.Да резимирамо ствари!'', па су

Потом присутни једногласно донели следеће

СИНДИКАЛНЕ ЗАКЉУЧКЕ

Синдикат Пореске управе ''Независност'' позива Радну групу за израду нове Систематизације радних места да испоштује следећа,

НАЧЕЛА

-Размотрити смањење броја руководеће гарнитуре у целој Пореској управи, с тим да се тим нераспоређеним ''бившим'' руководиоцима гарантују сва досадашња звања, уз смањење њихових ''руководилачких паушала и додатних коефицијента'', што ће резултирати велике уштеде буџетских средстава.

-Нова Систематизација радних места у Пореској управи мора обезбедити да сви запослени остану у Пореској управи и не ''заврше у корпи нераспоређених-на Бироу рада''!, ПОШТО НИКО НЕ СМЕ БИТИ ОТПУШТЕН!!.

-Евентуално ''нераспоређене вишкове запослених'' распоредити сагласно Закону посредством СУК-а. Исто тако лицима пред пензију омогућити отпремнине и ''прекоманду'' на Биро рада где ће ту остваривати накнаду до ПЕНЗИОНИСАЊА.

-Укинути мале унутрашње организационе јединице од неколико људи и припојити их већим јединицама, чиме ће се ''по природи ствари одстранити сувишни и непотребни руководиоци'' које треба превести у ''свет извршилаца''.

-Основати Аутономну Јединицу за Интерну ревизију Пореске управе по Европским стандардима која ће независно радити и тако обезбедити ефикаснији рад пореских службеника и намештеника. Основни задатак интерних ревизора је да утврде колико има заправо ''стварно неквалификованих или фиктивно квалификованих радника'' на појединим радним местима. После ''скенирања'' ова Ревизија мора ''инструирати'' те запослене те да им то буде основни задатак. Треба укинути ''контролу и сурове надзорнике'', а увести ''Контролу и инструктажу'', што ће превасходно радити поменута Интерна ревизија.

Поштовањем напред споменутих 5 начела постигнуће се велика уштеда средстава из буџета Републике Србије.

У вези напред изнетих 5 начела предлажемо следећи

МЕТОД РАДА:

-Све послове везане за запошљавање у Пореској управи обављати под директним ''мониторингом СУК-а''.

-Разматрати сваки ''прелет намештеника у пореског службеника'', а све ово због штедње државних буџетских средстава.

-Не дозволити ставку у новој Систематизацији радних места у Пореској управи по којој би се смело у Конкурсима за пријем запослених наводити и ''пријем кандидата осталих звања и вештина''. Ово се предлаже да би се Менаџмент ПУ онемогућио да се евентуално убудуће приликом пријема запослених, правда управо овим апстрактним недореченим разлогом приликом ''одабира'' кадрова. Основни разлог што се ово предлаже јесте ''спречавање веза и везица приликом запошљавања'', јер је интерес државне Пореске управе да се запошљавају способни кадрови, а не лица са препорукама и ''јаким везама''.

-Преиспитати сва запошљавања после одлуке Државе да се не сме нико нов запослити. Проверити сваки рад на ''одређено време'' тим пре што и даље важи предметна забрана и препорука. Овај захтев је у функцији ''заштите школованих кадрова'' пошто је нова Систематизација реална опасност и несигурност за ''звања старих кадрова'' која су крвавим радом и знојем стечена и заслужена.

Овај Записник је прочитан телефонским путем као и лично присутнима и на исти нема примедби.

С поштовањем,

СЕЋАЈУЋИ СЕ САВЕТА:

PAULUS APOSTOLUS: ’’OMNIA VESTRA IN CARITATE FIANT.’’- I COR 16/14 и
-’’GRATIA DOMINI IESU CHRISTI ET CARITAS DEI ET COMMUNICATIO SANCTI SPIRITUS CUM OMNIBUS VOBIS.''- II COR 13/13


Главни повереник,
ЗАПИСНИЧАР
Зоран Михаилов Писковић с.р.

Достава извршена Интернет везом

Proglas

http://proglas.blogspot.com/

молба за услове рада

sindikatpunezavisnost.blogspot.com/

Синдикални повереник Зоран Писковић

sindikatpucenezavisnost.blogspot.com/
press@poreskauprava.gov.rs
milan.dumic@poreskauprava.gov.rs
aleksandar.dragojlovic@poreskauprava.gov.rs
Е Д И Т О Р

Синдикат - Министарства финансија - Пореска управа Централа''Независност''-Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 102 -Главни повереник- тел. 011/3950619 – факс: 011/3953429 е-мale zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL http://proglas.blogspot.com/ или посредством линка http://www.gsupipnezavisnost.org.rs/ TJ. www.sindikatporeske


Наш Си./Бр. Сл. од 31.10.2011. Године


Poverenik Sindikata Poreske uprave Nezavisnost Zoran Pisković:


А ево сада мали одмор за ''Нас Неподобне и Нерепрезентативне Маргиналце'' да барем гледамо ако не можемо бити присутни  СЕМИНАРУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ХОТЕЛУ ''ЂЕРДАП'' ОД 03-05.11.2011. ГОДИНЕ

Реч је о дивном Хотелу и врло доброј услузи!
са сјајним смештајем и
и изванредним асортиманом алкохолног и безалкохолног пића и лимунада! 
Околиш је изванредан-ЂЕРДАП:ТАКО ДА ЋЕ, НАДАМО СЕ, ТЕМА СЕМИНАРА ''РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ'' БИТИ успешно ЕЛАБОРИРАНА, ''uz učešće predstavnika sindikata iz svih regionalnih centara i inostranih gostiju iz Austrije i Holandije, kao predavača.''

ИНАЧЕ СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ''НЕЗАВИСНОСТ'' НИЈЕ ПОЗВАН,
СА НЕ ЗВАНИМА СЕ ПОСТУПА ПОРЕД ОСТАЛОГ И ОВАКО, ЗАР НЕ?
ШТО НАМ ЈЕ БАРЕМ ЈАСНО!
четвртак, 27. октобар 2011.

TIHA POBEDA HUMANOSTI U SUKOBU SA SILOM DESTRUKCIJA SINDIKAT PORESKE UPRAVE NEZAVISNOSTЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА


Предмет: Обавештење о битном догађајуСвима који данас славе СВЕТУ МАТИ ПАРАСКЕВУ-СРЕТНА СЛАВА,
А ВАСЦЕЛОМ СВЕТУ ПОЗДРАВ молебном песмом-стихиром:

''Света мати Петко моли Бога за нас!''

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Данас на Петкиндан сам мало обилазио неке утицајне људе у Пореској управи и презентовао сам им на увид наш недавно објављени пост:

''JEDINI METOD SMENE KADROVA JESTE DISCIPLINSKI POSTUPAK SINDIKAT PORESKE UPRAVE NEZAVISNOST''

Усмено сам им објашњавао монструозност предметног предлога члана 169ж ЗППП-а и малициозност тих и таквих антирадничких ''интелектуалаца'' и инспиратора.

Тада сам од тих добрих и утицајних људи чуо следећу добру вест која је поуздана, али је из неименованог извора и она гласи:

''ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАН 169Ж ЗППП-А ЈЕ БАЧЕН НА СМЕТЛИШТЕ ЗЛОУМЉА И ПАКОСТИ-ЊЕГА НЕМА ВИШЕ''.

Како је ово хит радосна вест то Вам је јављам драге моје колегинице и колеге са поруком да будете радосни због ове информације добијене на дан Свете мати Параскеве ''Слава Јој и Милост''.

З А Х В А Л Н О С Т

1. Овим путем пуна честитка ЈОС-ПУ чијом је управо заслугом срамни предлог члана 169ж ЗППП-а бачен на сметлиште ''незнања, пакости и зла''. Њихов изванредни натпис '' Šta se radi u Poreskoj upravi Srbije?’’ од 30.09.2011. године је био ''окидајућа каписла'' покрета ''слободоумног радништва у Пореској управи'' које је изборило предметну победу ''Законитости над незаконитостима''.

2. Посебна благодарност и захвалност и доктору Драгутину Радосављевићу генералном директору Пореске управе Србије који је и у предметној ствари искрено наступио и у свему се одазвао у духу констатација ЈОС-ПУ од 30.09.2011. године, који је о тој сарадњи иначе следеће рекао:''Iskreno se nadamo da sam direktor PU, Dragutin Radosavljević, nije povezan sa ovim slučajem, jer bi to značilo da u svojoj saradnji sa Sindikatom nije iskren, te mu ovom prilikom poručujemo da se javno ogradi i stopira ovakav pokušaj prekrajanja najbitnijih zakonskih akata iz poreske materije, bez konsultacija sa Sindikatom, a čije posledice mogu biti nesagledive i to sve zarad ličnog hira usijanih glava, u predizbornoj godini, u zemlji Srbiji.''
Закључак Синдиката Пореске управе ''Независност'' јесте да је и Доктор Драгутин Радосављевић у свему помогао да ''racio’’ у предметној ствари победи и стога му се посебно захваљујемо.


С поштовањем,
Главни повереник,

Зоран Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

Синдикат - Министарства финансија - Пореска управа Централа ''Независност''-Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 102 -Главни повереник- тел. 011/3950619 – факс: 011/3953429 е-мale zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com –линк www. gsupipnezavisnost.org.rs ТЈ. www.sidikatporeske

Наш Си./Бр. Сл. од 27.10.2011. године

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com i
-press@poreskauprava.gov.rs


Sindikat Poreske uprave Centrala ''Nezavisnost'' poverenik Zoran Pisković: Obaveštava

A sad par ilustracija o tihoj pobedi humanosti
što nam svedoči simbol ovog vojnika
i memento 
Pobede, koje nema bez
morala, ideala, pravednih ciljeva....

среда, 26. октобар 2011.

JEDINI METOD SMENE KADROVA JESTE DISCIPLINSKI POSTUPAK SINDIKAT PORESKE UPRAVE NEZAVISNOSTЗ А П И С Н И К

САСТАВЉЕН У ПОВЕРЕНИШТВУ СИНДИКАТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ''НЕЗАВИСНОСТ'' ДАНА 26.10.2011. ГОДИНЕ У ПРЕДМЕТУ СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ОКО СЈАЈНОГ И НАДАХНУТОГ НАТПИСА ЈОС-ПУ ''Šta se radi u Poreskoj upravi Srbije? ''

Присутни: Главни повереник Зоран Михаилов Писковић, чланови и симпатизери неки лично, а неки телефонским путем.

Ток и садржај извршених синдикалних радњи и датих изјава:

На предлог Главног повереника Зорана Михаиловог Писковића једногласно је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРИКАЗ НАТПИСА СА САЈТА ЈОС-ПУ ''http://sindikat.it.pu/'' односно http://www.sind-pu.rs/ У КОМЕ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СЛЕДЕЋИ НАТПИС ИСКРЕНОСТИ У ПРАВДОЉУБИВОСТИ ПОД НАСЛОВОМ:'' Šta se radi u Poreskoj upravi Srbije?’’

2. Разно-текућа питања

ОПИС РАДА СИНДИКАЛНОГ САБОРА-СКУПА-ЗБОРА

Председник ове Синдикалне подружнице ''НЕЗАВИСНОСТ'' Зоран Михаилов Писковић је изнео присутнима да је у међувремену објављен следећи најновији натпис ''Већинског'' синдиката и он гласи:
''Šta se radi u Poreskoj upravi Srbije?
Pažnja, otvara u novom prozoru.
Beograd, 30.09.2011.


Poštovani poreski službenici i nameštenici,
U Centrali Poreske uprave u toku su “tajne pripreme” na izmeni člana 169.ž Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima bi se strah od gubitka posla i radnog mesta u ovom državnom organu vratio u “zakonski okvir” i učinio realnom opcijom. Ovo predlažu i na tome rade oni isti koji o sebi i dalje misle da su Bogom dani i u našu upravu od Njega poslani, dakle samoproklamovane najpametnije i najumnije glave Poreske uprave (skr. PARADOX), umesto da jednom, konačno, zasuku rukave i počnu da rade na stvaranju uslova u kojima će poreske službenike i nameštenike motivisati i naučiti na bolji kvalitet, produktivnost i efikasnost rada. Ta se grupa odabranihi i sjajnih stručnjaka, koja pripada najbližem okruženju direktora Poreske uprave, grčevito bori i vredno radi na raspirivanju straha od metle kojom bi da pometu neradnike (direktore filijala, šefove ekspozitura, sve zaposlene koji ne slušaju njihov diktat), a time i strah od onoga ko je drži u ruci. U praksi, ti koji bi da “metlaju”, po pravilu su od najgore fele, politicki prevrtači i glasnogovornici, odane sluge svakog režima. Sebe i svoja visoka službenička mesta vole najviše na svetu, za poreske službenike i nameštenike ih “ne bole” baš nešto naročito. Iskreno se nadamo da sam direktor PU, Dragutin Radosavljević, nije povezan sa ovim slučajem, jer bi to značilo da u svojoj saradnji sa Sindikatom nije iskren, te mu ovom prilikom poručujemo da se javno ogradi i stopira ovakav pokušaj prekrajanja najbitnijih zakonskih akata iz poreske materije, bez konsultacija sa Sindikatom, a čije posledice mogu biti nesagledive i to sve zarad ličnog hira usijanih glava, u predizbornoj godini, u zemlji Srbiji.
JOS Poreske uprave će, sa svoje strane, hitno preduzeti sve neophodne mere, kako bi se sprečila još jedna bruka u našoj upravi, i donela sramna, nedemokratska odluka, a o tome vas blagovremeno izvestiti. Vreme straha je iza nas, nećemo dozvoliti bilo kome da nas ponovo vraća u taj mračni period, ma koliko ih bilo i ma kako se zvali. Na ničim izazvane provokacije, postoji samo jedan odgovor poreskih službenika I nameštenika u Srbiji – NE DAMO, I TAČKA!
Prenosimo vam u celosti tekst iz pomenutog člana ZPPPA, čija se izmena planira – crvenom bojom je obeležen izmenjen tekst ovog člana zakona.

PREDLOG

Stupanje na radno mesto rukovodioca unutrašnje jedinice, premeštaj i upućivanje
Član 169ž
(1) Poreskom službeniku koji stupa na radno mesto rukovodioca unutrašnje jedinice određuje se koeficijent utvrđen za zvanje u koje je razvrstano radno mesto rukovodioca te unutrašnje jedinice.
(2) Zbog potreba službe, poreski službenik može biti premešten na drugo radno mesto, u skladu sa njegovom stručnom spremom i radnim sposobnostima, u istoj ili drugoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u istom ili drugom mestu rada, u istoj ili drugoj funkciji, u skladu sa propisima kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika i opštim propisima o radu.
(3) Prilikom premeštaja sa radnog mesta koje je razvrstano u određeno zvanje u osnovnim funkcijama na radno mesto koje je razvrstano u određeno zvanje u ostalim funkcijama, pod odgovarajućim radnim mestom podrazumeva se da radno mesto razvrstano u najviše zvanje u osnovnoj funkciji odgovara radnom mestu razvrstanom u najviše zvanje u ostalim funkcijama i obrnuto, tako da zvanju glavnog poreskog savetnika odgovara zvanje samostalnog poreskog savetnika; zvanju samostalnog poreskog inspektora i višeg poreskog inspektora I odgovara zvanje višeg poreskog savetnika; zvanju višeg poreskog inspektora II i poreskog inspektora I odgovara zvanje poreskog savetnika I; zvanju poreskog inspektora II i poreskog inspektora odgovara zvanje poreskog savetnika; zvanju mlađeg poreskog inspektora odgovara zvanje mlađeg poreskog savetnika.
(4) PORESKI SLUŽBENIK ZBOG POTREBA SLUŽBE, MOŽE BITI RASPOREĐEN, ODNOSNO PREMEŠTEN NA RADNO MESTO KOJE JE RAZVRSTANO U NIŽE ZVANjE, ALI SAMO NEPOSREDNO NIŽE ZVANjE OD ZVANjA NA KOJE JE PRETHODNO BIO RASPOREĐEN.
(5) PORESKI SLUŽBENIK RASPOREĐEN U SKLADU SA STAVOM 4. OVOG ČLANA, OSTVARUJE SVA PRAVA RADNOG MESTA NA KOJE JE RASPOREĐEN.
(6) Poreski službenik zbog potreba službe, može biti upućen na radno mesto u drugoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, udaljenoj i više od 50 kilometara od mesta njegovog prebivališta. Rok upućivanja u neprekidnom trajanju može da iznosi do šest meseci.
OBRAZLOŽENjE: Kako je u nižim organizacionim jedinicama Poreske uprave sistematizovan mali broj radnih mesta u najvišim zvanjima, to se prilikom raspoređivanja bivših direktora filijala, javio problem njihovog raspoređivanja na odgovarajuća radna mesta.''
Д И С К У С И Ј А

Присутни су са одушевљењем саслушали горе цитирани натпис ЈОС-ПУ. Први учесник је приметио да ЈОС-ПУ заиста авангардно наступа и да је коначно отпочео ''борбу за радничка права''. Други учесник је приметио да горе цитирани предлог члана 169ж ЗППП-а је правно немогућ. Наиме предметни предлог је заправо једна од постојећих дисциплинских мера. Доказ је следећа одредба Закона о пореском поступку и пореској администрацији, која се налази у глави под називом ''Губитак звања'' члана 169м која изричито прописује следеће: ''Порески службеник губи звање: 1) престанком радног односа у Пореској управи; и 2) ако му се у дисциплинском поступку изрекне дисциплинска мера – премештај на радно место у нижем звању, за време за које је та мера изречена''. Према томе премештај у ниже звање се може само догодити као последица претходно спроведеног дисциплинског поступка и потом изречене дисциплинске мере ''прекоманде у ниже звање''. Трећи учесник је приметио да је истоветно решење и у Закону о државним службеницима пошто члан 110 став 2. тачка 4) прописује могућност ''премештаја на радно место у непосредно ниже звање уз задржавање платног разреда чији је редни број истоветан редном броју платног разреда у коме се налази радно место с кога је премештен;''. Потом је приметио да је ова одредба идентична предлогу одредбе 169 ж ЗПППА. Четврти учесник је констатовао да је несхватљиво да се дисциплинске мере изричу без дисциплинског поступка и права одбране лица која су ''одређена за прекоманду на нижа звања''. Пети учесник се посебно позабавио коментаром члана 169 ж ЗППП-а који бездушно образлаже чему предметни предлог речима:''Kako je u nižim organizacionim jedinicama Poreske uprave sistematizovan mali broj radnih mesta u najvišim zvanjima, to se prilikom raspoređivanja bivših direktora filijala, javio problem njihovog raspoređivanja na odgovarajuća radna mesta'' . Зашто се ради о оваквом бездушном коментару?. Запитао се наредни дискутант, и одмах је дао и одговор:'' Зар не примећујете да се хоће произвољно и самовољно смењивање људи-директора филијала као и осталих запослених и то на основу ''ћефа и хира моћних'' и то без икаквих доказа да је лице које се смењује заслужило да буде смењено. Исто тако бездушност предлога члана 169 ж ЗППП-а, је и у томе што се хоће без икаквог поступка да се смена врши без претходно спроведене расправе и самим тим без икаквог образложења.
Задњи учесник је навео свој лични пример: ''Господо како знате био сам директор једне велике филијале, и само једног јутра сам добио решење о мојој смени без икаквог претходно датог објашњења и образложења. Потом сам одведен на психијатрију ради лечења од претрпљеног стреса и шока. Они то опет хоће да чине. Подржавам ЈОС-ПУ који овакве страхове и шокове жигоше и против истих се беспоштедно храбро бори. Честитам им од свег срца. Хвала ЈОС-ПУ на заштити''.
Потом су присутни закључили да је предложени члан 169 ж ЗППП-а крајње асистемско решење које дозвољава да се једна класична дисциплинска мера ''смењивање кадрова са вишег звања у ниже звање'' врши без одговарајућег дисциплинског поступка, што је недопустиво и прави атентат на постојећу регулативу која се односи на правни положај пореских службеника.

Пошто је време паузе истицало, Зоран Михаилов Писковић је ову дискусију ''искрености и аналитичности'' прекинуо речима: '' Да резимирамо СИНДИКАЛНУ ДИСКУСИЈУ!'', па су

Потом присутни једногласно донели следеће

СИНДИКАЛНЕ ЗАКЉУЧКЕ

-ПОДРЖАВАЈУ СЕ АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ''НЕЗАВИСНОСТ'' У МАТЕРИЈИ РАДА НА ЗАШТИТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ВЕЗАНИХ ЗА ОЧУВАЊЕ ЊИХОВИХ ТЕШКОМ МУКОМ СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА УЗ ПРЕПОРУКУ ПРЕДСЕДНИКУ ЗОРАНУ МИХАИЛОВОМ ПИСКОВИЋУ ДА ЛОБИРА КОД НАДЛЕЖНИХ УТИЦАЈНИХ СЛУЖБИ РАДИ ПРЕЗЕНТОВАЊА ИСТИНЕ У ВЕЗИ ПРЕДМЕТНОГ АНТИЗАКОНСКОГ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗППП-А.

-НЕДОПУСТИВО ЈЕ ИЗРИЦАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА ''СМЕЊИВАЊА СА ВИШИХ ЗВАЊА У НИЖА ЗВАЊА'' БЕЗ ПРЕДХОДНО СПРОВЕДЕНОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА СА ПРАВОМ НА ОДБРАНУ ''ЖРТВЕ'', А ШТО СЕ УПРАВО ХОЋЕ ПРЕДЛОЖЕНОМ БЕЗДУШНОМ ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 169Ж ЗППП-а.
- СТОГА У СВЕМУ СЕ ПРИХВАТАЈУ И ПОДРЖАВАЈУ ИЗНЕТИ СТАВОВИ ЈОС-ПУ ИЗ ЊИХОВОГ НЕПОТПИСАНОГ ХРАБРОГ И ПОЛЕТНОГ НАТПИСА ''Šta se radi u Poreskoj upravi Srbije? '' од 30.09.2011. .- Beograd

Овај Записник је прочитан телефонским путем као и лично присутнима и на исти нема примедби.
С поштовањем,

СЕЋАЈУЋИ СЕ САВЕТА:

PAULUS APOSTOLUS: ’’OMNIA VESTRA IN CARITATE FIANT.’’- I COR 16/14 и
-’’GRATIA DOMINI IESU CHRISTI ET CARITAS DEI ET COMMUNICATIO SANCTI SPIRITUS CUM OMNIBUS VOBIS.''- II COR 13/13


Главни повереник,
ЗАПИСНИЧАР
Зоран Михаилов Писковић с.р.

Достава извршена Интернет везом

Proglas

http://proglas.blogspot.com/

молба за услове рада

sindikatpunezavisnost.blogspot.com/

Синдикални повереник Зоран Писковић

sindikatpucenezavisnost.blogspot.com/
press@poreskauprava.gov.rs
milan.dumic@poreskauprava.gov.rs

Е Д И Т О Р

Синдикат - Министарства финансија - Пореска управа Централа''Независност''-Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 102 -Главни повереник- тел. 011/3950619 – факс: 011/3953429 е-мale zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL ahttp://proglas.blogspot.com/ или посредством линка http://www.gsupipnezavisnost.org.rs/ TJ. www.sindikatporeske


Наш Си./Бр. Сл. од 26.10.2011. Године


Poverenik Sindikata Poreske uprave Nezavisnost Zoran Pisković:


А сад пар илустрација везаних за ову тужну тему!
Моћници хоће
Тако што би путем ''Преког суда'' пресудили пореском кадровима без права ''жртава'' на њихову одбрану и изјашњење у законом прописаном поступку?
Е па то неће моћи:
Зашто?
Због менталитета овог народа:
Коме и Порески службеници припадају, Зар не!!!