Ivan Simič (Tanjug)

Kazne za bogate koji se ne prijave


Beograd -- Poreski obveznici čija je imovina vrednija od 35 miliona dinara, koji do 30. juna ne podnesu poresku prijavu imovine, mogu da budu kažnjeni.

Prema rečima direktora Poreske uprave Ivana Simiča, kazna bi iznosila tri odsto imovine koju obveznici nisu prijavili.
Predložena je izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a njenim usvajanjem uvodi se kaznena odredba, prema kojoj bi svako ko ne prijavi imovinu u naznačenom roku platio kaznu u vrednosti od tri odsto celokupne imovine, objasnio je Simič.
On je podsetio da je produžen rok za prijavu imovine građana veće od 35 miliona dinara do 30. juna 2013. godine, što je bio i zahtev obveznika, kako bi stiglo što više prijava.

Prvobitno je taj rok bio predviđen do 31. marta. Do juče je stiglo 365 prijava, a kako je rekao Simič, očekuje se oko 2.000 takvih prijava poreskih obveznika.

Simič je naveo da je Poreska uprava Ministarstvu finansija i privrede predložila promenu Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi, koja pored poduženja roka, sadrži i odredbu da se vrednost pojedinačne pokretne imovine, koja je predmet prijavljivanja, podigne sa 100.000 dinara na 550.000 dinara.

Poreski obveznici mogu informativnu poresku prijavu da podnesu elektronskim putem preko portala E-porezi, kojem se pristupa preko adrese www.poreskauprava.gov.rs.