Најновији чланци на покретној траци:

субота, 28. септембар 2013.

Pregled sindikalnih aktivnosti


Блогер,
Зоран Михаило Писковић

Sa medija beležimo o događajima u Beogradu 27.09.2013. godine


Reči lete, a zapisano ostaje

Блогер,

Зоран Михаило Писковић
Beograd 29.09.2013. godine

четвртак, 26. септембар 2013.

Poništen konkurs za izbor rukovodilaca Poreske uprave Srbije

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Poništen konkurs za izbor rukovodilaca Poreske uprave Srbije

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић као веома добро информисан Синдикат објављују следећу информацију која нам је достављена од нашег чланства и она гласи:

' МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ, ПОРЕСКА УПРАВА, на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05 ... 104/09), и члана 169б став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02 ... 47/13),

- доноси да се

-Јавни конкурс за избор руководилаца у Министарству финансија и привреде – Пореској управи, објављен у „Службеном гласнику РС”, број 97 од 08.10.2012. године,

-поништава за радна места:

 Директор филијале А, Савски Венац, Директор филијале А, Шабац, Директор филијале А, Земун, Директор филијале А, Палилула, Директор филијале А, Нови Сад 1, Директор филијале А, Суботица, Директор филијале А, Чачак, Директор филијале А, Крагујевац, Директор филијале Б, Смедерево, Директор филијале Б, Стара Пазова, Директор филијале Б, Бечеј, Директор филијале Б, Врање, Директор филијале Б, Зајечар, Директор филијале Б, Пирот, Директор филијале Ц, Гроцка, Директор филијале Ц, Петроварадин, Директор филијале Ц, Ковин, Директор филијале Ц, Инђија, Директор филијале Ц, Шид, Директор филијале Ц, Бујановац, Директор филијале Ц, Књажевац, Директор филијале Ц, Косовска Митровица, Шеф експозитуре, Сурчин, Шеф експозитуре, Бачки Петровац, Шеф експозитуре, Брус, Шеф експозитуре, Топола, Шеф експозитуре, Лапово, Шеф експозитуре, Прибој, Шеф експозитуре, Сјеница, Шеф експозитуре, Гуча, Шеф експозитуре, Тутин, Шеф експозитуре, Рача, Шеф експозитуре, Александровац, Шеф експозитуре, Нишка Бања, Шеф експозитуре, Медвеђа, Шеф експозитуре, Лебане, Шеф експозитуре, Босилеград, Шеф експозитуре, Црна Трава, Шеф експозитуре, Прешево, Шеф експозитуре, Блаце, Шеф експозитуре, Мајданпек, Шеф експозитуре, Грачаница, Шеф експозитуре, Звечан, Шеф експозитуре, Лепосавић, Шеф експозитуре, Ранилуг, Шеф експозитуре, Штрпце, Шеф експозитуре, Шилово, Шеф експозитуре, Зубин Поток, због промене организационе структуре Пореске управе у поступку извршењa одредбе члана 11. став 2., у вези са одредбом члана 8. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 76/13).'

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић поздрављају напред цитирано званично саопштење и честитају свим ПРАВДОЉУБЦИМА који су од првог дана спорили Уставност напред поменутог попуњавања извршилачких радних места. Директори филијала и шефови експозитура Пореске управе нису никакви ''службеници на положају'' и самим тим та места се не попуњавају конкурсом већ искључиво путем напредовања у служби порезника Србије.

Ближе о овој теми на нашем Блогу:


И даље се питамо како је то могуће да унутар једног те истог министарства, за старешине организационих јединица територијалне јединице Републике, неки се бирају искључиво конкурсом, а други ''напредовањем у служби''. Уставни принцип једнакости и равноправности свих запослених унутар тог истог министарства предметном конкурсом се битно доведи у питање, Зар не?

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 26.09.2013. године
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

уторак, 24. септембар 2013.

Blog Snelle: Blogger ЧЕПО - Честа Питања и Одговори 1

Blog Snelle: Blogger ЧЕПО - Честа Питања и Одговори 1: ЧЕПО ће бити нова статичка страница у овом блогу, на којој ће се наћи Честа Питања и Одговори о раду на платформи Blogger , а која ми ...

Сматрамо да је Снеле најбоља блогерка Београда и шире и сви њени прилози представљају велики допринос информатичкој култури. Било би добро да су њени радови-чланци  подржани од свих нас њених читалаца тако што ћемо њене савете примењивати и тако лакше допирати до наших читалаца....

понедељак, 23. септембар 2013.

Kičma i kako izlečiti išijas i kičmu – narodni lek za bol u kičmi

Kičma i kako izlečiti išijas i kičmu – narodni lek za bol u kičmi

Medicina je dar Neba. Ona se dobija od Duha Božijeg a ne isključivo putem Medicinskog Fakulteta. Jenostavno postoje darovi Duha Svetog među kojima je dar lečenja. Jedan vidar mi je davno rekao da TRI stihije ako su istovremene leče svaku boljku, a to je Reč, Dodir ruku i voda.....

Živimo u moderna Biblijska vremena – tri obične priče

Živimo u moderna Biblijska vremena – tri obične priče

Sve tri priče su neprestano oko nas i mi u njima.....Sozercavajmo ove priče i hrabrimo se u ova otuđena vremena....

субота, 21. септембар 2013.

Sindikat mora svedočiti istinu hrabro i istrajno saglasno zakonu


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Sindikat mora svedočiti istinu hrabro i istrajno saglasno zakonu

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић су на V седници Радне групе за израду Правилника о дестимулацији дана 19.09.2013. године, поред осталог рекли су и следеће:

''Поштовани, осећамо се крајње амбивалентно. Као извршиоци свесни смо моћи Речи Старешине-Налогодавца и нас извршилаца те Речи-налогопримаца . Међутим, ми аутентично-изворни Синдикалци смо истовремено и представници ''рада'' и стога морамо у име тих интереса наступати и штити их свим законом прописаним средствима. ''Законитост у истини'' надамо се, јесте заједнички обострани интерес и идеал како Послодавца тако и нас радника-извршилаца. Изворно-аутентична Синдикална борба се нерадо гледа и ми то осећамо на овом радном састанку, тако што смо потпуно сами, маргинализовани и тотално одбачени. Очекивана подршка тзв. ''представника'' Синдиката који је потписао ПКУ за државне органе је изостала до те мере, да се тај назови ''представник'' јавно оградио од тог Општег контракта службеничког корпуса, тихо изговореним речима: Ми немамо везе са тим Синдикатом државне управе нити Уговором који је он потписао. Надамо се да ћете наш амбивалентан положај разумети, јер ћемо до краја остати у намери спровођења одговарајућих поступака провера Уставности намераваног смањења плата до 30% који једино треба да важи у Пореској управи и нигде више.'' Присутни су све ово саслушали и само су ћутали, а тзв. ''синдикалац'' је коментарисао као наше највеће светогрђе што смо тражили и тражимо приступ колективном Споразуму закљученог између представника рада и капитала о правима синдикалног рада у Пореској управи.

С овим у вези подсећамо да је изворни синдикализам чији смо и ми део, недавно изборио велику Синдикалну победу, тако што смо од Државе признати као заступници рада и пуномоћници запослених. УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић су свесни те одговорности и положаја који им припада у Пореској управи по вољи Државе. Констатујемо, да је дана 05.06.2013. године у "Службеном гласнику PC" број 49/2013, објављена Одлука Уставног суда број 1Уз-51/2012 којом се утврђује да одредбе члана 85. став 1. у делу који гласи: „који мора да буде адвокат" и став 2. истог члана Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 72/11) нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором. Оваквом одлуком Уставног суда дата je поново могућност да интересе запосленог у поступку пред судом штити и заступа синдикат, односно да синдикат може заступати свог члана како то налажу ратификоване међународне конвенције и Закон о раду.  Дакле, нема ограничења у погледу тога ко може бити пуномоћник странке у парничном поступку, изузев у поступку пo ванредним правним лековима у којим странку мора заступати адвокат.  Напомињемо, да обим овлашћења за заступање( пуномоћја) одређује странка, односно запослени којем je повређено какво право из радног односа.  Такође, запослени може да овласти пуномоћника-представника синдиката да предузима поједине одређене радње у поступку или да предузима све радње у поступку.  У прилогу Вам у целости дајемо на увид Одлуку Уставног суда број 1Уз-51/2012.

↓ Preuzmi prilog ovde 

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 21.09.2013. године
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com


петак, 20. септембар 2013.

Ustavni sud o mogućnostima umanjenja plata u državnim organima

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Ustavni sud o mogućnostima umanjenja plata u državnim organima

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Данас 20.09.2013. године многи запослени су звали -УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић- и питали о дестимулацији. Рекао сам им да ми је усмено забрањено да не смем никоме дати на увид материјал који сам добио дана 19.09.2013. године нити исти смем објавити на Синдикалном блогу!

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић у свему поштују горе саопштену наредбу и уништили смо тај материјал, што значи да га више не поседујемо!

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић у наставку објављују праксу Уставног суда по предметном питању па нека читаоци овога Блога сами процене ко је у праву по предметном питању? Обратите пажњу на детаљ да се смо Законом и Уредбом уређују питања плата, а не Правилником.

Текстови гласе:

Sentenca:

•  Način utvrđivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja  zaposlenih u javnim
službama koje se finansiraju iz budžeta Republike, autonomne pokrajine, jedinica
lokalne samouprave, kao i zaposlenih u javnim služb ama koje se finansiraju iz
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uređen je Zakonom o platama u
državnim organima i javnim službama i Uredbom Vladeo koeficijentima za obračun i
isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koja jedoneta na osnovu tog zakona.
Budući da Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i Uredba
predviđaju da zaposleni u zdravstvenim ustanovama primaju za svoj rad plate, a ne
zarade, sledi da se plate kao naknade za rad zaposlenima ne mogu isplaćivati prema
pravilnicima koje donosi upravni odbor zdravstvene ustanove, većisklju čivo na
osnovu navedenog Zakona i Uredbe.

Obrazloženje:

"Ustavnom sudu podneta je inicijativa za pokretanjepostupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika iz izreke. U inicijativi se navodi da osporeni Pravilnik nije u saglasnosti sa odredbama  čl. 21. i 60, člana 194. stav 3. i člana 195. stav 1. Ustava Republike Srbije, kao i odredbama člana 1. tač. 3) i 4), čl. 3. i 4. i člana 8. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/01 i 62/06) i "sa njima komplementarnim odredbama" Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS",
br. 107/05 i 109/05), Zakona o zdravstvenoj zaštiti("Službeni glasnik RS", broj 107/05) i
Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05 i 61/05). Prema navodima inicijatora,
osporenim Pravilnikom je prenebregnuta činjenica da je Zakonom o platama u državnim
organima i javnim službama i izvršnim propisom donetim na osnovu ovog zakona ure đeno
pitanje plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama kao javnim službama koje se finansiraju
iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i da za ove zaposlene to pitanje nije
uređeno ni Zakonom o radu, niti Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Nesaglasnost osporenog
Pravilnika sa Ustavom i navedenim zakonima, prema mišljenju inicijatora, ogleda se, pored
ostalog, u tome da prema odredbama člana 3. osporenog Pravilnika samo zaposleni u
stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u okviru Doma zdravlja "Vračar" ostvaruju zaradu (a ne
platu) na osnovu pruženih i naplaćenih usluga po Cenovniku koji usvaja Upravni odbor,kao i
u činjenici da se samo ovim zaposlenima osnovna zaradautvrđuje kao minimalna u skladu
sa Zakonom o radu, a ukoliko se rezultati rada ne ostvaruju uzastopno tri meseca stiču se
uslovi da zaposlenom prestane radni odnos, u skladusa odredbama zakona (član 3, član 4.
stav 2. i član 13. stav 2.)

U sprovedenom postupku, Ustavni sud je utvrdio da je osporeni Pravilnik doneo Upravni
odbor Doma zdravlja "Vračar" iz Beograda 13. jula 2007. godine, pozivom na odredbe čl.
104, 171. i 172. Zakona o radu i člana 27. Statuta Doma zdravlja "Vračar". Ovim pravilnikom
uređuje se način sticanja i raspodele zarada zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Doma zdravlja "Vračar" koje se ne obezbeđuju iz budžeta preko Republičkog zavoda za
zdravstveno osiguranje, većpružanjem usluga na tržištu (član 1.). Ostalim odredbama
Pravilnika, između ostalog, propisano je: da zaposleni u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Doma ostvaruju zaradu na osnovu pruženih i naplaćenih stomatoloških usluga po Cenovniku
koji je usvojio Upravni odbor (član 3. stav 1.); da zaradu zaposlenog čini osnovna zarada i
zarada za radni učinak, da se iznos osnovne zarade utvrđuje kao minimalna u skladu sa
Zakonom o radu, a da se zarada za radni učinak određuje na osnovu kvaliteta i obima
obavljenog posla, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama (član 4.); da zarada
za radni učinak predstavlja razliku između ukupnog prihoda i stvarnih troškova zaposlenog
(član 6.); da ukoliko tim ostvari zaradu koja je nižaod minimalne zarade kako je određeno u
Zakonu, poslodavac je u obavezi da isplati minimalnu zaradu, a ako se rezultati rada ne
ostvaruju uzastopno tri meseca, stiču se uslovi da zaposlenom prestane radni odnos u
skladu sa odredbama zakona (član 13.); da se zarada rendgen tehničara obračunava na
osnovu prosečno isplaćene zarade stomatoloških sredstava i zubnih tehničara za prethodni
mesec (član 17.) Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09), koji je naveden kao pravni osnov za donošenje osporenog Pravilnika, propisano je: da se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a Pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu- samo kada je to ovim zakonom određeno (član 1.); da se odredbe ovog zakona primenjuju i na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama, ako zakonom nije drukčije odre đeno (član 2. stav 2.); da zaposleni ima pravo na odgovaraju ću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, da se zaposlenima garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod
poslodavca, a pod radom iste vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen
stručne spreme, ista radna sposobnost, odgovornost i fizički i intelektualni rad (član 104. st.
1. do 3.); da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada u
slučajevima koji su taksativno utvrđeni ovim članom, kao i u drugim slu čajevima utvrđenim
opštim aktom i ugovorom o radu (član 171.); da uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora
poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u
kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu
odbijanjem ponude, da je zaposleni dužan da se izjasni o ponudi za zaključivanje aneksa
ugovora u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana, te da
se smatra da je zaposleni odbio ponudu za zaključivanje aneksa ugovora ako se ne izjasni u
pomenutom roku (član 172.). Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/01 i 62/06) uređen je način utvrđivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja,pored ostalih i za zaposlene u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike, autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave,kao i za zaposlene u javnim
službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (član 1. tač. 3) i
4)), a plate se određuju množenjem osnovice sa koeficijentom sa mogućnošću dodatka na
platu. Prema članu 3. Zakona, osnovicu za obračun plata utvrđuje Vlada, a saglasno članu 4.
Zakona, koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu.
Odredbom člana 8. stav 1. ovog zakona, Vlada je ovlašćena da svojim aktom utvrđuje
koeficijente za obračun i isplatu plata, pa je u realizaciji ovog zakonskog ovlašćenja donela
Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni
glasnik RS", br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02,78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04,
120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 79/09, 25/2000, 91/2000, 20/11, 65/11, 100/11 i 11/12). U odredbi člana 2. tačka 13. Uredbe utvrđeni su koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
Iz navedenih odredaba Zakona o platama u državnim o rganima i javnim službama i Uredbe o
koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, prema oceni
Ustavnog suda, proizlazi da Upravni odbor Doma zdravlja "Vračar" iz Beograda nije imao
ovlašćenje za donošenje osporenog Pravilnika, budući da Zakon o platama u državnim
organima i Uredba, koja je doneta na osnovu ovog zakona, predviđaju da zaposleni u
zdravstvenim ustanovama primaju za svoj rad plate, a ne zarade, što znači da se plate kao
naknade za rad zaposlenima ne mogu isplaćivati prema pravilnicima, većisklju čivo na
osnovu Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i odgovarajuće Uredbe. O
ovom pravnom pitanju Ustavni sud je zauzeo pravni stav koji je šire obrazložio u svojoj
Odluci broj IUo-62/2008 od 8. decembra 2011. godine, kao i u više drugih predmeta iz ove
oblasti.
Polazeći od navedenog, Ustavni sud je ocenio da je osporeni Pravilnik u celini nesaglasan sa
zakonom, a time i sa ustavnim principom obavezne saglasnosti svih domaćih opštih pravnih
akata sa zakonom utvrđenim članom 195. stav 1. Ustava Republike Srbije.
S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje u predmetu potpuno
utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, kao i da se inicijativom
osporavaju ustavnost i zakonitost odredaba Pravilnika kojima se regulišu pitanja o kojima
Ustavni sud većima zauzet stav, Ustavni sud je u ovoj pravnoj stvari odlučio bez donošenja
rešenja o pokretanju postupka, saglasno odredbi člana 53. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu
("Službeni glasnik RS", br. 109/07 i 99/11).
Na osnovu izloženog i odredaba člana 42a stav 1. tačka 2) i člana 45. tač. 1) i 4) Zakona o
Ustavnom sudu, Ustavni sud je doneo Odluku kao u izreci.
Na osnovu odredbe člana 168. stav 3. Ustava, Pravilnik naveden u izreci prestaje da važi
danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Ustavni sud, na osnovu člana 167. stav 1. tač. 1. i 3. Ustava Republike Srbije, na sednici
održanoj 30. maja 2012. godine, doneo je

ODLUKU
Utvrđuje se da Pravilnik o sticanju i raspodeli sredstava za zarade i naknade zarada
zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti koji pružaju usluge na tržištu, koji je doneo
Upravni odbor Doma zdravlja "Vračar" iz Beograda, broj 02/1954/2 od 13. jula 2007. godine,
nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom."
(Odluka Ustavnog suda, IUo broj 129/2012 od 30. maja 2012. godine, objavljena u "Sl.
glasniku RS", br. 68/2012 od 18. jula 2012. godine)

I dalje:

Правилници о начину обрачуна и исплате зараде запослених у стоматолошкој здравственој заштити домова здравља у Лесковцу и Нишу нису у сагласности са законом

У Уставном суду је у току поступак у неколико предмета у којима је оспорена уставност и законитост општих правних аката, односно правилника којима се уређују начин обрачуна и исплате зарада запослених у стоматолошкој здравственој заштити у здравственим установама, а на данашњој, 44. редовној седници, Суд је у два предмета - ИУо-16/2008 и ИУо-62/2008, донео одлуке којима је утврдио да Правилник о начину обрачуна и исплате зарада запослених у стоматолошкој здравственој заштити Дома здравља Лесковац, број 1897 од 30. новембра 2007. године, односно  Правилник о начину обрачуна и исплате зарада запослених у стоматолошкој здравственој заштити Дома здравља Ниш, број 44-07 од 23. априла 2007. године, нису у сагласности са законом.
Суд је, између осталог, утврдио да одредбе Закона о раду, Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању, које су наведене као правни основ за доношење оспорених правилника, не утврђују овлашћење за управне одборе домова здравља да, у материјално-правном смислу, могу доносити акте којима уређују стицање, елементе, начин обрачуна и исплате зарада појединим категоријама запослених у стоматолошкој здравственој заштити у дому здравља као здравственој установи, те је утврдио да су управни одбори Дома здравља Лесковац и Дома здравља Ниш доношењем оспорених правилника прекорачили границе законских овлашћења


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 20.09.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Зоран Михаило Писковић с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.comчетвртак, 19. септембар 2013.

Radna Grupa za izradu Pravilnika o stimulaciji zaposlenih Poreske uprave V sednica

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Radna Grupa za izradu Pravilnika o stimulaciji zaposlenih Poreske uprave V sednica 

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић овим путем обавештавају порезнике Србије да је дана 19.09.2013. године одржана- Radna Grupa za izradu Pravilnika o stimulaciji zaposlenih Poreske uprave V sednica-

На Седници су у потпуности одбачени сви ставови овога Синдиката као уопштени и некохерентни те је испољена велика нетрпељивост и агресивност присутних према овоме аутентичном Синдикату.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић констатују да је овај Синдикат победио у овој синдикално-радничкој активности, јер наши аргументи које смо изнели на:на  Radna Grupa za izradu Pravilnika o stimulaciji zaposlenih Poreske uprave V sednica- нису аргументовано побијени. 

Ближе информације можете сазнати од наших повереника који су заједно са Вама у вашим Организационим јединицама, који су вечерас о свему детаљно обавештени, а можете и лично контактирати доле потписаног Главног повереника који ће Вам све подробно рећи и информисати Вас о свему.

Како Вам је познато на ''Radna Grupa za izradu Pravilnika o stimulaciji zaposlenih Poreske uprave I-V sednice'' поред УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њиховог Повереника Зорана Михаиловог Писковића присуствовао је представник другог синдиката који се углавном није бавио темом расправе него темом ко смо ми заправо? За разлику од нас Аутентичних Синдикалаца који смо писмено и усмено активно радили у Радној групи, тај ''представник'' никакав писмени поднесак није поднео и на крају капитулантски рекао ''да Његов Синдикат све прихвата''.

Иначе, током те мучне Јавне расправе за себе сам им рекао да имам све Синдикалне исправе и легитимационе знаке, те сам потом затражио да се представи тај назови ''синдикалац'' и коначно утврди ''Ко је заправо тај човек, у чије име он то говори и кога он представља?''. Наравно да је и ово питање ''одбачено''....................

О том човеку на званичном сајту Пореске управе читали смо својевремено следеће и то објавили под насловом


у коме се поред осталог децидно наводи следеће.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
19.04.2012.год.
Б е о г р а д


ОБАВЕШТЕЊЕ


Републички одбор и Председништво Синдиката управе Србије на седницама одржаним 3. априла 2012. године су донели
ОДЛУКУ
Опозива се Милан Думић, председник Јединствене организације синдиката Пореске управе Србије са функције члана Републичког одбора и Председништва синдиката јер је својим иступањем на међународном семинару на тему “Социјални дијалог у Србији” нанео велику штету Синдикату, чиме се руши углед Синдиката пред чланством и представницима Синдиката државних службеника Европе.
Републички одбор Синдиката предлаже Одбору Јединствене организације синдиката Пореске управе Србије да закаже седницу Одбора, како би се Одбор изјаснио о поверењу председнику Јединствене организације синдиката Пореске управе Србије. У раду Одбора учествоваће и чланови Републичког одбора Синдиката управе Србије.
                                         
    Председник               
Његош Потежица             

Ова информација до данас 19.09.2013. године није демантована од стране Објавиоца, а на радном састанку Радне групе када сам ту ствар хтео да до краја да расправим и ствар дефинитивно рашчистимо од присутних нисам добио подршку, а хтео сам само да утврдимо ко је стварни, а ко назови-такозвани синдикалац?

Иначе, о поменутом ''синдикалцу'' на званичном сајту


дана 19.09.2013. године читамо да само у случају ''Господинове организације'' имамо истовремено два председника, што је просто напросто невероватно и правно немогуће. Од њих двоје доле наведених порезника један је сигурно су-''вишак'', а то читаоци нека сами закључе ко је тај су-вишак без кога се не може:

ЈОС

Ред. бр.

ЈЕДИНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА

ПРЕДСЕДНИЦИ
1.

ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

Снежана Петровић
2.

ЗАПОСЛЕНИХ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ СРБИЈЕ

Милан Думић
3.

ЗАПОСЛЕНИХ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ СРБИЈЕ

Микица Бешевић
4.

ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ

Звездана Милићевић
5.

ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Јошка Чолаковић
6.

ЗАПОСЛЕНИХ У НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗАПОШЉАВАЊА

Раде Васиљевић
7.

ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ

Мирјана Јовановић
8.

ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЧКИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ

Владан Левајац
9.

ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЧКИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ

Божа Ерцег
10.

ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Милан Живковић
11.

ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНE

Радивоје Миленковић
12.

Његош Потежица, досадашњи председник Синдиката који је из старог сазива изабран у нови сазив. 

  

С поштовањем, свако добро и здрави били, у очекивању да коначно сазнамо ко је овлашћено и одговорно лице напред поменутог синдиката у Пореској управи и са којим лицем се може разговарати у том синдикату о радничким проблемима. Ово би требао и послодавац да утврди и расправи.....Доле потписани је са свега напред изнетог и тражио да се напред споменути ''синдикални друг'' легитимише пред Радном групом евентуално неким незастарелим уверењем његове Синдикалне централе издатим после 19.04.2012. године да је он њен представник-повереник. Уместо да је тражену исправу показао присутнима, он је тихо рекао присутнима како Његов синдикат нема везе са ПКУ што још више потенцира сумњу да поменути ''синдикални друг'' заиста никакве везе нема са синдикалном централом у чије име наступа.....  

Са свега напред изнетог, а након телефонских консултација са повереницима овог Синдиката обављених дана 19.09.2013. године, доноси се следећи оперативни,

ЗАКЉУЧАК 

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић овим путем обавештавају порезнике Србије да од дана 19.09.2013. године више не учествовују у  раду Radnе Grupе za izradu Pravilnika o stimulaciji zaposlenih Poreske uprave, te da samim tim nemaju više nikakve veze sa predlozima opštih akata sačinjenih od pomenute Grupe.  

Београд, Дана 19.09.2013. године
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com