Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 17. септембар 2015.

O mogućem penzionisanju žena sa 60,5 meseci tokom oktobra 2015. godine

O penzionisanju žena sa 60,5 meseci tokom oktobra 2015. godine На тражење чланства и симпатизера овога Синдиката да се сазна одговор на питање везано за запослене жене које имају преко 60,5 година живота, а многе и са навршених 64 година, и са преко 35 година стажа, да ли у складу са чланом 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,  мора да им престане радни однос по сили тог Закона, и то већ у октобру 2015. године, тј за месец дана?


Том приликом су изразиле жељу да раде до навршених 65. година живота.

 Колико смо успели да сазнамо из поузданих извора жене из јавног сектора које имају навршених 60,5 година, тј услов за старосну пензију, највероватније ће морати у октобру 2015. Године да оду у пензију сагласно напред поменутом пропису.
Међутим, ово правило није апсолутне правне снаге, а што се види из следеће одредбе горе поменутог прописа који ипак омогућава флексибилно приступање проблему и тај пропис гласи:

 IV. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију
Члан 20.
Запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију.
Запослени из става 1. овог члана остварује право на отпремнину у складу са прописима којима се уређује његов радно-правни статус.
Изузетно од става 1. овог члана, радни однос запосленог у јавном сектору из става 1. овог члана не престаје ако се послодавац и запослени споразумеју о наставку радног односа и дужини његовог трајања, у циљу обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних функција организационог облика.
Споразумом из става 3. овог члана може се утврдити наставак радног односа запосленог најдуже до навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Споразум из става 3. овог члана замењује одредбе уговора о раду, односно решење о заснивању радног односа у делу којим се уређује врста и дужина трајања радног односа.
Послодавац може, у циљу утврђивања испуњености услова за престанак радног односа из става 1. овог члана, прибављати податке из службене евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Изузетно од ст. 1–5. овог члана, запосленом коме је навршење радног века и наставак радног односа након навршења радног века уређен посебним законом, радни однос престаје у складу са посебним законом.
Одредба става 7. овог члана не примењује се на државне службенике.
Престанак радног односа уз исплату новчане накнаде


понедељак, 7. септембар 2015.

Poreska uprava vrši poslove svoje nadležnosti izvanredno stručno i operativnoPoreska uprava vrši poslove svoje nadležnosti izvanredno stručno i operativno

НЕПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА Пореске контроле у 50 објеката, за 20 привремена забрана!

Аутор: Тањуг | 07.09.2015. 16:39
Пореска управа је у контроли 50 малопродајних објеката широм Србије утврдила неправилности код половине, од којих ће за 20 бити изречена мера привремене забране обављања делатности.
KASIRKA. kasa, šoping, prodavnica, market
Фото: профимедиа
У саопштењу Пореске управе се прецизира да су инспектори регионалног одељења Београд, Нови Сад и Ниш од 4. до 6. септембра извршили контролу 50 малопродајних објеката који су у обавези да евидентирају промет преко фискалне касе у циљу сузбијању сиве економије.
У укупно 50 контрола неправилности су утврђене код половине обвезника, односно у 25 објеката.
"Због непоштовања прописа, Пореска управа покренуће против тих привредних субјеката прекршајни поступак, при чему ће за 20 пореских обвезника бити изречена мера привремене забране обављања делатности", наведено је у саопштењу.
Теренска контрола на роштиљијади у Лесковцу је, како је наведено, обављена код 21 угоститеља, при чему су неправилности утврђене у 10 контрола.
"Код свих 10 обвезника код којих су утврдјене неправилности биће покренут поступак за утврђивање прекршајне одговорности и изречена мера привремене забране обављања делатности", истакнуто је у саопштењу.
Прецизирано је и да су приликом контроле у 10 малопродајних објеката око Економског факултета, аутобуске и железничке станице у Београду утврђене неправилности у половини случајева.
Поступак за утврђивање прекршајне одговорности биће покренут за укупно пет обвезника, а мера привременог затварања објеката биће изречена према три објекта.
Инспектори Регионалног одељења Нови Сад извршили су контролу у 16 малопродајних објеката у Хоргошу и Кањижи, од којих су утврђене неправилности у половини објеката.
Поступак за утврдјивање прекршајне одговорности биће поктенут за укупно осам обвезника, а мера привременог затварања биће изречена према пет објеката.
Инспектори Пореске полиције у координацији са Министарством унутрашњих послова Републике Србије извршили су у Јакову три контроле угоститељских објеката, а неправилности су утврђене код два обвезника која нису евидентирала промет преко фискалне касе, а у једном од тих објеката ангажовани су и непријављени радници.
Поступак за утврђивање прекршајне одговорности биће покренут код оба обвезника према којима ће бити изречена мера привременог затварања објеката.

недеља, 6. септембар 2015.

Bitna poruka Luna Chat: O YouTubu, Vama i ZahvalnostЛуна је дубоко непознате феномене на свој даровити начин тумачила... погледајте....