Најновији чланци на покретној траци:

понедељак, 31. децембар 2012.

SRETAN BOŽIĆ-HRISTOS SE RODI I NOVA 2013. GODINA NA MNOGAJA I BLAGAJA LjETAУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: СРЕТАН БОЖИЋ-ХРИСТОС СЕ РОДИ И НОВА 2013. ГОДИНА НА МНОГАЈА И БЛАГАЈА ЉЕТА

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић 

ŽELE SRETAN BOŽIĆ SA HRISTOS SE RODI I BLAGOSLOVENU NOVU 2013. GODINU NA MNOGAJA  I BLGAJA LjETA

praznici


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић ЖЕЛЕ И СВИМ СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СРБИЈЕ КАО И НАШОЈ СИНДИКАЛНОЈ ЦЕНТРАЛИ СРЕТНУ И БЕРИЋЕТНУ 2013. ГОДИНУ ГОСПОДЊУ!


 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 31.12.2012. ГОДИНУ
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдскo-Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

недеља, 30. децембар 2012.

Što danas možeš učiniti, ne ostavljaj za sutra! mp3 format


Здраво,

Предмет овог поста је:  Kako nepomjanik obmanjuje čoveka-Što danas možeš  učiniti, ne ostavljaj za sutra!    

   
 КАКО ЂАВО ОБМАЊУЈЕ ЧОВЕКА

Старац КЛЕОПА
(из књиге "Пут неба")
У наставку ћемо говорити о савету ђавола, како ђаволи уче људе да одлажу покајање.
Беше неки монах пустињак, велики подвижник у пустињи у пределу Александрије, именом Иларион, велики исихаста. Имао је скоро сто година.
Молио се Богу неколико година: "Покажи ми, Господе, које је лукавство ђавола којим они задобијају највећи број душа за царство пакла! Која им је мајсторија и метод да одврате људе од доброга пута, да би их учинили робовима греха и одвели у пакао. Како они задобијају више душа за пакао него ли анђели чувари за Царство небеско?" Молио се отац годину дана, две, три и није му Бог одговорио.
Једне ноћи, када је био на молитви, а беше дубоко у ноћ, напољу беше месечина као дан, чује неки глас: - Аво Иларионе!
- Молим, Господе?............................
dalje čitajte na:
Audio jezički sintetizator u mp3 audio formatu preuzmite od davde: 

                                            KLIKNITE NA PREUZMI ili STRELICU GORE LEVO
С поштовањем, уз Божју помоћ, свако добро и здрави били!

Београд   30.12.2012. godine   


Блогер,
Зоран Михаилов Писковић-

Београдскисубота, 29. децембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA NEGOTIN KNEZA MIHAJLA BR. 12
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA NEGOTIN KNEZA MIHAJLA BR. 12

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија прекуцавају следећу објаву:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 ПОРЕСКА УПРАВА 
Филијала Неготин 
Неготин
Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Неготин, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности јемца пореског обвезника МАРКОВИЋ СТОЈАНКЕ из Неготина улица Карађорђева број 124., на основу члана 110. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,84/2002,23/2003,70/2003,55/2004,61/2005,61/2007 72/2009,53/2010,101/2011,02/2012 и 93/2012) и члана 210: Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр. 33/97.31/2001 и „Сл. гласник РС" 30/2010), објављује
ОГЛАС
о продаји непокретности непосредном погодбом
1. ОГЛАШАВА се продаја непокретности путем непосредне погодбе и то:
р. бр.
Опис непокретности
Број К.П.
КО
Површина према катастру
Процењена вредност у дин.
ха
а
м2
1.
ВРТ 3. класе, пољопривредно земљиште, потес КРЕМЕЊАК
4481
Чубра
00
01
09
4.251,00
2.
ПАШЊАК 5. класе, пољопривредно земљиште, потес КРЕМЕЊАК
4512
Чубра
00
03
86
3.049,40
3.
ЛИВАДА 4. класе пољопривредно земљиште, потес КОРИТА
6485
Чубра
00
03
47
5.552,00
4.
ШУМА 1. класе, шумско земљиште, потес КОРИТА
6486
Чубра
00
70
01
357.051,00
5.
ШУМА 1. класе, шумско земљиште. потес КОРИТА
6514/2
Чубра
00
06
25
31.875,00

Укупно:

401.778,40

као својина јемца пореског обвезника МАРКОВИЋ СТОЈАНКЕ из Неготина, ул. Карађорђева бр. 124, ЈМБГ: 0911956757013, одржаће се почев од осмог дана од дана објављивања огласа о продаји ове непокретности непосредном погодбом, у службеним просторијама Пореске управе - Филијале Неготин, канцеларија бр. 7, Кнеза Михајла бр. 12 у Неготину, најкасније до 03.03.2013. године.
2. Почетна вредност непокретности утврђена је правоснажним решењем Министарства финансија и привреде, Пореске управе - Филијале Неготин број 637-433-1539/2011-30-131-1539/5М од 27.07.2012. године и на дан процене 12.12.2012. године укупно износи 401.778,40 динара.
3. Продаја непокретности врши се путем непосредне погодбе.
4. Опредељена непокретност није оптерећена правом службености нити другим теретима непокретности. Непокретност се купује у виђеном стању, без права рекламације.
5. Продаја непокретности непосредном погодбом се не може обавити по цени нижој од једне трећине утврђене укупне почетне вредности непокретности, тј. по цени нижој од 133.926,13 динара.
6. По окончању продаје непокретности непосредном погодбом Пореска управа доноси решење о продаји непокретности.
7. Купци не могу бити по основу непосредне погодбе порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној продаји.
8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од осам дана од дана закључења продаје непосредном погодбом (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом.
9. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Неготин и у дневном листу „ДАНАС".

 УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић се реално надају успеху предметног Огласа.

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 29.12.2012. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдско -Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

четвртак, 27. децембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA BAČKA PALANKA ULICA KRALJA PETRA PRVOG 14


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA BAČKA PALANKA ULICA KRALJA PETRA PRVOG 14

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић прекуцавају следећи оглас:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 ПОРЕСКА УПРАВА
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
 ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА

Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Бачка Паланка, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Горан Петковић вл. АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ „КРУНА БП" ИЗ Бачке Паланке на основу члана 104. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,... 93/12), доноси

ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ТРЕЋЕ рочиште за прву јавну продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе путем усменог јавног надметања за следеће покретне ствари:
1. Теретно возило регистрациона ознака ВР016-ХG,марка МАN тип 19362,број шасије
WMAF026108М081410,број мотора 3785772054Б181 .година производње 1989,снага мотора
у КW265,радна запремина мотора у цм 11967. својина пореског обвезника Горан Петковић вл. АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ „КРУНА БП", са седиштем у Бачкој Паланци, улица и број Браће Новаков 36, који није евидентиран као обвезник ПДВ. ОДРЖАЋЕ СЕ дана 31.12.2012 године, са почетком у 09,00 часова, у канцеларији Филијале Бачка Паланка, улица и број Краља Петра Првог 14., број соба 26. II спрат. Почетна вредност покретних ствари износи:
1. Теретно возило регистрациона ознака ВР016-ХG,марка МАN 1.100.000,00 динара.
Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.
На овом рочишту покретне ствари не могу се продати по цени нижој од 75% процењене
вредности, односно испод 825.000,00 динара ствар под редним бројем 1.
Покретне ствари изложене јавној продаји купују се у виђеном стању без права на рекламацију.
За учествовање у јавној продаји полаже се депозит у висини од 10% од процењене вредности
појединачне покретне ствари чија вредност прелази 200.000,00 динара и прилаже се уверење
о исплаћеним пореским обавезама издато од стране Пореске управе као и документа о
идентификацији учесника у продаји.
Депозит се уплаћује до 28.12.2012 г. на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 - Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, позив на број одобрења: 97-35 205106220184\/ у износу од 110.000,00 динара.
Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана доставе записника о продаји покретних ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца, решењем оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.
Ствари изложене јавној продаји могу се видети сваког радног дана у времену од 07,30 до 09,00 часова пријавом у канцеларији бр.26. II спрат, ове Филијале, контакт телефон 021-755-1304. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Бачка Паланка и у дневном листу „ДАНАС" дана 24.12.2012.године.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић се питају колико ће још бити рочишта у предметном јавном надметању. Шта то спречава да се овако повољни огласи у бесконачности понављају....Овај феномен тражи испитивања, анкету купаца итд.  

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 27.12.2012. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдскo-Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

среда, 26. децембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA RUMA NA DAN 28.12.2012


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA RUMA NA DAN 28.12.2012

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић ПО НЕЗНАМО КОЈИ ПУТ ИСТО И САМО ИСТО ОБЈАВЉУЈЕМО:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 
ПОРЕСКА УПРАВА 
Филијала РУМА 
Р У М А
Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Рума, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ДОО „БОРОВИЦА ТРАНСПОРТ' ПИБ: 101339103 из Руме улица Аугуста Цесарца 6р. 66, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02,23/03,70/03, 55/04, 61/05,85/05 61/07 20/09,72/09, 53/10,101/11,2/12 и 93/12) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/2001 и сл. гласник РС 30/2010), објављује
ОГЛАС 
о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања
• Одређује се прво рочиште (пети пут) за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања, пореског дужника ДОО „БОРОВИЦА ТРАНСПОРТ'' из Руме улица Аугуста Цесарца бр. 66, одржаће се на дан 28.12.2012. г. у канцеларији Галерија Филијала Рума са почетком у 09,00 часова, и то:
Синдикат Пореске управе Централа у Београду-УСС покушава да нађе купце када то Филијала Рума не може?
2. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.
3. Као понуђачи не могу да учествују лица:
- порески дужник
- лица запослена у пореском органу и са њима повезана лица
4. Продајне ствари се могу разгледати на адреси пореског дужника у улици Аугуста Цесарца бр. 66 у Руми, радним даном у времену од 08 до 09 часова.
5. Продајне ствари се продају у виђеном стању и неђе се примати никакве рекламације које се односе на исправност, комплетност и техничке карактеристике .
6. За евентуално утискивање бројева, утврђивање непознатих података за потребе регистрације и транспорт са плаца где се покретне ствари налазе, трошкове сноси купац.
7. На првом рочишту путем јавног надметања, покретне ствари се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности, увећане за износ ПДВ по стопи од 20% на основицу коју чини цена постигнута продајом.
8. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари који се уплаћује на рачун 840-1700845-84, сврха дознаке „Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате", са позивом на број 97 44-229-101339103 V.
9. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом.
10. Овај оглас се објављује на огласној табли ове Филијале и у дневном листу „ДАНАС" дана 24.12.2012 године.
11. Све ближе информације могу се добити на телефон бр. 022 / 479 - 342 локал. 231.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић стварно не схватају да се предметна надметања не могу успешно реализовати??? Шта је кочница овом послу требало би студиозно анализирати.......

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 26.12.2012. године 
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдскo-Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

SINDIKAT PORESKE UPRAVE SRBIJE-USS JE BIO U PRAVU
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: SINDIKAT PORESKE UPRAVE SRBIJE-USS JE BIO U PRAVU 

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,
  


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић SA


PREUZIMAJU IZVANREDNU INFORMACIJU KOJA GLASI:
 

USTAVNI SUD PRESUDIO ZAKONU O ŠTRAJKU!

Pažnja, otvara u novom prozoru. 


11.decembar 2012.

Ustavni sud Republike Srbije ispitivao je ustavnost odredbe člana 18. stav 1. Zakona o štrajku („Službeni list SRJ“, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05), deo koji glasi: „Zaposlenom u državnom organu i pripadniku policije prestaje radni odnos kada se utvrdi da je organizovao štrajk ili učestvovao u štrajku“ i utvrdio da to NIJE U SAGLASNOSTI sa Ustavom, kao i da prestaje da važi danom objavljivanja odluke. Ova Odluka Ustavnog suda objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 103/2012 od 30. oktobra 2012. godine.
Između ostalog, Ustavni sud je naveo da je odredba člana 18. stav 1. Zakona o štrajku zasnovana isključivo na odredbi člana 57. stav 3. Ustava Savezne Republike Jugoslavije (kojom je bilo isključeno pravo na štrajk zaposlenih u državnim organima i pripadnika policije) i da navedeni Ustav više nije na snazi, a da je važećim Ustavom utvrđeno pravo na štrajk svim zaposlenim licima, pa i pripadnicima policije, državnim službenicima i nameštenicima, koje se može ograničiti samo zakonom.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић подсећају да су у предметном периоду тврдили да штрајк у државним органима није био допуштен, а у периоду када је то организовала друга синдикална опција у Пореској управи. УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић су се тада жестоко супроставили том неисправном понашању и наш став је тада од свих запослених био прихваћен као основан. Тај штрајк је пропао и бачен је у заборав. 

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић констатују да од дана 11.12. 2012. штрајк у државним органима више није експлиците недопуштен и од овог дана прихватају ШТРАЈК као законит метод радничке борбе како у Пореској управи и Министарству финансија и привреде, тако и у целој Управи Србије!С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 27.12.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com