Најновији чланци на покретној траци:

понедељак, 30. април 2012.

PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD OGLAŠAVA JAVNU PRODAJU NADMETANJEM POKRETNIH STVARI NA DAN 11.05.2012.USS

Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS 

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ОСТАЛИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет: PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD OGLAŠAVA JAVNU PRODAJU NADMETANJEM POKRETNIH STVARI NA DAN 11.05.2012.


Поштоване посетиоци ове интернет презентације,

У циљу информисања интернет јавности Србије, у наставку текста дајемо необавезујући, незванично-неофицијелни препис са расположивих медија на тему: Министарство финансија; Пореска управа – REGIONALNI CENTAR NOVI SAD. Ради се о следећој објави:

ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРОДАЈУ
УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ОДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ
КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 11.05.2012. ГОДИНЕ
и он гласи:

ПОРЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ

ОВДЕ ЈЕ ПРИКАЗАН ОГЛАС .jpg:prikaži
ОДАВДЕ ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ .jpg:preuzmi


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД скреће пажњу да се по напред цитираном Огласу-Објави ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРОДАЈУ
УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ОДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 11.05.2012. ГОДИНЕ , лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица на могу појављивати као купци, па је стога повереник Зоран Михаилов Писковић и објавио предметни наслов у циљу информисања запослених Пореске управе и њима блиских лица да не учествују на предметном Јавном надметању.

Исто тако УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД је на овој својој веб страни објавио предметно Објављивање Објави ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРОДАЈУ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ОДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 11.05.2012. ГОДИНЕ и са разлога унапређења поступка оглашавања догађаја од значаја за наплату Јавних прихода из непокретности пореских обвезника.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 30.04.2012. године

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
-ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com


Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS poverenik Zoran Mihailov Pisković:
Obaveštava

СИНДИКАТ ИСТИНЕ
Sindikat Poreske uprave Centrala u Beogradu-USS


PORESKA UPRAVA FILIJALA SUBOTICA OBJAVILA OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOMUSS

Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS 

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ОСТАЛИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA SUBOTICA OBJAVILA OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM


Поштоване посетиоци ове интернет презентације,

У циљу информисања интернет јавности Србије, у наставку текста дајемо необавезујући, незванично-неофицијелни препис са расположивих медија на тему: Министарство финансија; Пореска управа – Филијала Суботица. Ради се о следећој објави:

ОГЛАС

О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''БУДУЋНОСТ'' А.Д. СУБОТИЦА, УЛ. ЛОШИЊСКА БР. 8

и он гласи:

ПОРЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ

ОВДЕ ЈЕ ПРИКАЗАН ОГЛАС .jpg:prikaži
ОДАВДЕ ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ .jpg:preuzmi


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД скреће пажњу да се по напред цитираном Огласу-Објави О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''БУДУЋНОСТ'' А.Д. СУБОТИЦА, УЛ. ЛОШИЊСКА БР. 8, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица на могу појављивати као купци, па је стога повереник Зоран Михаилов Писковић и објавио предметни наслов у циљу информисања запослених Пореске управе и њима блиских лица да не учествују на предметном Јавном надметању.

Исто тако УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД је на овој својој веб страни објавио предметно Објављивање ОГЛАСА О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''БУДУЋНОСТ'' А.Д. СУБОТИЦА, УЛ. ЛОШИЊСКА БР. 8 и са разлога унапређења поступка оглашавања догађаја од значаја за наплату Јавних прихода из непокретности пореских обвезника.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 30.04.2012. године

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
-ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com


Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS poverenik Zoran Mihailov Pisković:
Obaveštava

СИНДИКАТ ИСТИНЕ
Sindikat Poreske uprave Centrala u Beogradu-USS


недеља, 29. април 2012.

ISTINA O RUKOVODIOCIMA I LIDERIMA TEORIJA OPSTANKA

 USS

Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS 

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Предмет: ISTINA O RUKOVODIOCIMA I LIDERIMA TEORIJA OPSTANKA


Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS 
Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд у једном свом научном истраживању су посматрали понашање руководилаца и лидера приликом њиховог доласка на посао и одласка са посла и приметили су да се они углавном возе луксузнијим службеним аутомобилима у пратњи возача. Ово истраживање се односило на све Руководиоце како у Државној управи, тако и шире-у друштву- Лидере. Руководиоци чак и неких недобитних сиромашних финансија такође су примећени да се понашају на исти начин: Бољи аутомобил са обавезном пратњом возача који је члан те организације, је свакодневна слика тренутних промоција разних асоцијација и удружења. 
Ови услови и панорама превоза Руководилаца који се возе са возачем службеним возилом, детерминишу ''профил тих руководилаца и лидера'', а то значи да су они углавном обележени са три карактерне црте:
1. Усресређени су и Усмерени су ка себи!
Тако, Руководиоци и Лидери који се возе са возачем службеним возилом, ретко ће кад пропустити да не критикују извршиоца и подчињеног, што мало касни на посао или раније изађе са посла. Свакодневно Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд по том основу добијају непрестане пријаве својих чланова и симпатизера како их поменути руководиоци ''рибају'' због 2-3 минута кашњења на посао….
Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд, тада теше те малтретиране и понижаване ''извршиоце'' следећом истином:
"Не ради се о томе, да су ти Руководиоци који се возе са возачем службеним возилом, есенцијално зли, пакосни и охоли, али чињеница је, да како напредују у социјалној хијерархији, да постају све више и више усресређенији ка себи и њиховом егу. То тако мора да буде по логици ствари.
Потом Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд тим ''повређеним и пониженим колегама'' одмах дају ''терапију'' саветом:
poverenik Zoran Mihailov Pisković
То ''омаловажавање'' можете драстично изменити, тако што ћете ваше Руководиоце који се возе са возачем службеним возилом, непрестано подсећати на Ваше потребе егзистенцијалног карактера. То подсећање, приморава их на одређено понашање у смислу њиховог алтруизма и човекољубља. Руководиоци који се возе са возачем службеним возилом, јако воде рачуна о ''Јавном мњењу'' не колективитета у коме раде са извршиоцем и ''где су газде'', већ стрепе од ''трећих лица са стране''.

У овом детаљу је синдикална борба. Знамо где је њихова ''Ахилова пета''.

2. Богатољубиви су и Среброљубиви су!
Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд знају да су ти Руководиоци који се возе са возачем службеним возилом, махом веома похлепни и златољубиви. Богатство и друштвена моћ која долази са вишим положајем у друштвеној хијерархији организације, по правилу им омогућава занемаривање других сарадника и подчињених и нагони их на разматрања у смислу неписане регуле и максиме која гласи: ''Што вреди за подчињеног, не вреде за Руководиоца који се вози са возачем службеним возилом?''. Знајући све ово, Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд учи своје чланство знању, по коме њихови Руководиоци који се возе са возачем службеним возилом, све мање и мање примећују потребе ''потчињених'', и самим тим све мање и мање помажу ''извршиоцима'' када су у љутим невољама и бедама. 
Стога Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд закључују да је социјално-институционални положај Руководиоца који се вози са возачем службеним возилом, у директној корелацији, са ниво његовог саосећања и сажаљења према подчињеном, када се нађу лицем у лице са економски слабијим извршиоцем. 
3. Ментално су издржавани од окружења-полтронство
Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд знају да Руководиоци који се возе са возачем службеним возилом много чешће златољубље приказују као врлину, што је тотална заблуда са историјске теорије. Међутим, полтронска средина их у овој илузији у свему подржава. Стога Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд налазе да би требало у будућности морал фузионисати са идејом привређивања и рада.

ОПТИМИСТИЧКИ ЗАКЉУЧАК
Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд су утврдили да су извршиоци мање склони преварама, јер у свему зависе од Руководилаца који се возе са возачем службеним возилом, а све ово, да би били запослени, па се стога и понашају у складу са жељама руководилаца који се возе са возачем службеним возилом. Ово анкетирање Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд побија нека ранија истраживања, по којима су извршиоци у моментима немаштине наводно склонији конфликтима и анксиозностима.С поштовањем, свако добро и здрави били,

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 
Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 20.04.2012. GODINE

СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 
Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
radmila.jugovic@poreskauprava.gov.rs
-press@poreskauprava.gov.rs
PORESKA UPRAVA KAO DRŽAVNA SLUŽBA DA ČUVA ZNANJE I RADNA MESTA POREZNIKAUSS

Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS 


ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA KAO DRŽAVNA SLUŽBA DA ČUVA ZNANJE I RADNA MESTA POREZNIKA

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД јуче су пренеле хит вест следеће садржине:

Х И Т  В Е С Т

''-Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима- најавила је данас 10.04.2012. године, да ће поднети Надлежним органима Републике Србије захтев да се укине обавеза пословних банака да од 1. јула 2012. године контролишу уплату пореза и доприноса на зараде-јавне приходе по одбитку.

-Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима- истиче да је предметни захтев ове Комисије, у свему сагласан и усаглашен са ставовима Народне банке Србије и Удружења банака Србије који су нешто мало раније јавно изнети, а у вези предметног спорног крупног питања платног промета Србије.

Подсећа се, да је крајем децембра месеца 2011. године, Скупштина Србије, усвојила измене Закона о пореском поступку и администрацији по којима ће банке бити обавезне да блокирају исплату зарада уколико нису уплаћени и порези и доприноси.

-Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима-, је стручног становишта, да банкарске организације не могу вршити послове контроле, утврђивања и наплате јавних прихода по одбитку, јер се ради о послу који спада у искључиву надлежност и власт ''империјума'' државе.

''Није посао банкарских организација да врше инспекцију наплате пореза и доприноса по одбитку", истакла је -Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима-.

-Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима- истакла је, да је посао Пореске управе Србије да контролише уплату и наплату јавних прихода по одбитку и да самим тим, стога не могу банкарске асоцијације да сносе поменуту одговорност. Стварна надлежност по једној истој ствари се не може дуплирати, додаје -Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима.-

-Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима- је даље навела, да према новом пропису о пореском поступку, банке су у обавези, да ако уз исплату ''нето'' зараде немају истовремено и налог за плаћање ''бруто остатка на име пореза и доприноса'', да ће оне тада морати прерачунавати плате на део плате која ће се односити за порезе и доприносе, и потом на део зараде раднику која ће му се потом исплатити на руке. Овај детаљ илуструје неприродност предметног прописа, јер ће неко други, а не власник, новца одлучивати о начину располагања његовим средствима на његовом пословном рачуну.

Уколико не обуставе исплату ''бруто зараде'', додала је -Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима-, казна за банкарску организацију ће изосити износ неплаћеног пореза и доприноса увећан за 50 одсто, а уколико по важећем Закону о платном промету не изврши плаћање по налогу клијента банке, може да таква банка да
добије казну до два милиона динара.

У овом детаљу је страховита амбивалентност положаја банака Србије, па ће стога -Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима- код Надлежних органа хитно интервенисати да се предметна несагласност у прописима који су истовремено на снази, што пре отклони и разреши сагласно Европским вредностима и стандардима.''

Закључак

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић су присуствовали раду -Комисија УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД за банкарски систем и осигурање запослених по свим основама и видовима- и на њихов захтев на овој интернет страни се преноси њихово горе цитирано саопштење!

DANAS IZNOSIMO U VEZI NAPRED VEĆ OBJAVLJENOG I SLEDEĆU

- СТРЕПЊУ-НЕДОУМИЦУ

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
СЕ АКТИВНО УКЉУЧУЈУ У ПРЕДМЕТНО ТЕОРИЈСКО-ДОКТРИНАРНО ПИТАЊЕ СА ДВА ОСНОВНА СИНДИКАЛНА РАЗЛОГА:

1. УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД констатују да преносом послова контроле ''јавних прихода по одбитку'' СА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ се аутоматски ствара вишак запослених у Пореској управи.
2. УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД ће спровести снажну синдикалну акцију да запослени порезници који раде на предметним ''порезима по одбитку'' буду и преузети са тим пословима од стране пословних банака.

3. УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД као синдикат порезника Србије ће покренути синдикални дијалог у вези ''трансфера знања, технологије и програма'' који се планира са Пореске управе на пословне банке, у смислу преласка запослених порезника у банке заједно са њиховим пореским евиденцијама и софтверима-програмима које је развила Пореска управа у предметној материји из својих средстава и знања.

4. УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД су свесни да се у предметном трансферу ''крију знатна економска блага и интереси'' што подразумева ''толеранцију'' пријема порезника у банке, јер они су изванредно обучени за те послове.

СТВАРИ СУ ДРАМАТИЧНО ОЗБИЉНЕ И СТОГА УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД ПОЗИВАЈУ ПОРЕЗНИКЕ СРБИЈЕ ДА СЕ ПРИКЉУЧЕ ОВОМ СИНДИКАТУ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАПРЕД НАВЕДЕНИХ ЖИВОТНИХ ЦИЉЕВА.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

ПОРЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ
Наш Си./Бр. Сл. од 11.04.2012. ГОДИНЕ

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
radmila.jugovic@poreskauprava.gov.rs
-press@poreskauprava.gov.rs
субота, 28. април 2012.

PORESKI SLUŽBENICI MIRJANA PRIBIĆ I STEVICA ARSIĆ PORESKA UPRAVA FILIJALA ZEMUN I REGIONALNI CENTAR PRIŠTINA-SEĆANJE


 USS

 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS 


ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKI INSPEKTOR MIRJANA PRIBIĆ PORESKA UPRAVA FILIJALA ZEMUN И ПОРЕЗНИК СРБИЈЕ СТЕВИЦА АРСИЋ - SEĆANJE NA OVE UGLEDNE POREZNIKE SRBIJE


Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

1. Са оправданим задоцњењем овим путем описујем карактер наше изванредне колегинице PORESKOG INSPEKTORA MIRJANA PRIBIĆ PENZIONISANA U PORESKA UPRAVA FILIJALA ZEMUN-SEĆANJE!

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД су данас 25.04.2012. године од поузданих сведока извештени да је Мирјана Прибић пензионисани порезник Србије заиста дана 12.04.2012. године била испраћена у ''Вечну Кућу'' у 14. часова са Новог Гробља у Београду.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД овим путем желе да упознају интернет јавност Србије о лику и карактеру пореске службенице Мирјане Прибић.

Рођена је 1943 године у Босни и Херцеговини округ Тузла. Била је изванредан стручњак из области економских наука и финансијског права. Радила је у СДК, па после до пензионисања у Пореској управи Србије на разним одговорним дужностима и задацима.

Овим путем истичемо да се радило о изузетном раднику који је креативно вршио своје послове. Због савесног рада често је била излагана бруталним нападима пореских обвезника и жестоко је била гоњена од својих колега који је нису прихватали управо због њене стручности и поштења. Била је пар пута и физички нападана од тих и таквих пореских обвезника.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД се сећају Мирјане Прибић као великог синдикалног активисте. На оснивачком конгресу једнога Гранског Синдиката управе, правосуђа и полиције који је одржан у згради преко пута ''НА-МЕ'' у Београду, читан је њен рад из области корупције и злоупотреба службених овлашћења. Многи од нас су тада плакали. Борила се синдикално као ''солиста'' много је страдала, али је била истрајна у синдикалном раду.

Вршила је дужност обласног повереника горе поменутог Синдиката за град Београд за делатност порезника.

Изненађени смо индиферентним односом Фирме у којој је провела цео свој радни век и у којој је пензионисана, зато што је вест о њеном представљењу и ''Уснућу у Господу'' тек индиректно сазната од стране њених колега и сабораца, и то са огромним задоцњењем.

Била је племенита особа, храбра, хуманиста у сваком погледу. Сви смо је познавали по реткој особини коју је имала, а то је помоћ сваком немоћном, потребитом и бедном. Имала је смисао за животињски свет, била је љубитељ природе и свеколике Божје творевине и твари….


Вечан Ти Помет-Вјечнаја памјат сестро наша и колегинице наша

+Миро- Мирјана Прибић,

И лака ти земља била…..Амин Боже!2. TAKOĐE, ovom prilikom želim da upoznam internet javnost Srbije da je dana 20.01.2011. godine sahranjen u Beogradu Stevica Arsić ugledni poreznik Srbije. Овај губитак није објављен нигде на ниједном синдикалном порталу Пореске управе, па ево ја недостојни се усудих да нешто и о овом угледном порезнику нешто да кажем муцајући....Време чини своје.... 

ПРИЗРЕН -МЕСТО РОЂЕЊА Стевица Арсић 
То је био млад човек. Рођен је у Призрену 1959. године у угледној породици Арсић. Био је директор Републичке управе јавних прихода- Одељење за контролу, утврђивање, и наплату јавних прихода Призрен. Врло успешан порезник са изванредним резултатима....


Веома образован са завршеним највишим порезничким специлализацијама и по том основу је био и едукатор многим порезницима Србије. Представљање у Господу га је затекло као порезника -Пореска управа Регионални центар Приштина на функцији истакнутог старешине и руководиоца.

Добро сам га познавао. Ишли смо заједно на многе оперативне задатке и увек је бриљирао луцидношћу и хуманизмом....

ПРИЗРЕН ЈЕ ИЗНЕДРИО ВЕЛИКЕ  ЉУДЕ-
МЕЂУ КОЈИМА ЈЕ БИО И СТЕВИЦА АРСИЋ
Није могуће описати адекватно тај изванредни карактер који је ишао дотле да се свесно жртвовао ради добробити ближњих.....

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ БРАТУ 
+СТЕВИЦА АРСИЋ И ВЕЧАН МУ СПОМЕН БИО! Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 25.04.2012. године

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
radmila.jugovic@poreskauprava.gov.rs
-press@poreskauprava.gov.rs