Најновији чланци на покретној траци:

уторак, 28. јануар 2014.

Dr Jelena Aksić Stomatološka ordinacija Beograd u sistemu je Sindikalne povoljne ponude i prodaje

 Dr Jelena Aksić Stomatološka ordinacija Beograd
 u sistemu je Sindikalne povoljne ponude i prodaje

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Dr Jelena Aksić Stomatološka ordinacija Beograd u sistemu je Sindikalne povoljne ponude i prodaje

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

            Поштоване колегинице и колеге, на овом Синдикалном блогу можете се упознати са изузетно повољним понудама фирми са којима УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић имају склопљене уговоре о сарадњи или о куповини робе по невероватно повољним условима.
            Наша жеља није и неће бити да се бавимо бизнисом и трговином или да остварујемо некакву материјалну добит, већ да Вам пружимо аутентичну информацију где и како можете да се лечите, образујете или купујете по повољнијим условима путем административне забране.
            УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић су ушли у поступке закључивања уговора о пословној сарадњи са разним фирмама наклоњених синдикатима, пре свега ради заштитите Вашег кућног буџета.
Тако, данас 28.01.2014. године УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић су склопили невероватно повољан уговор о пословној сарадњи са - Стоматолошка ординација ''Др Јелена Аксић'' са седиштем у Београду, улица Арчибалда Рајса бр. 44 11030 Чукарица-Филмски град-Жарково.

Сви запослени и њихове породице Пореске управе Централа у Београду путем административне забране могу остварити све стоматолошке интервенције и услуге протетике, прецизније речено, може се добити комплетна стоматолошка услуга, протетика, хирушке интервенције, избељивање зуба и рад са децом. Ова ординација је прилагођена за рад са инвалидима што је реткост. Ординација је у приземљу и налази се на локацији -Чукарица Београд. Синдикат Пореске управе Београд-УСС је под изузетно повољним следећим условима уговорио са поменутом ординацијом следећи бенефит-повољност која гласи:

 ''Стоматолошка ординација ''Др Јелена Аксић'' са седиштем у Београду, улица Арчибалда Рајса бр. 44 11030 Чукарица, обавезује се да ће запосленима Пореске управе омогући кредитирање на следећи начин:
-1. До 20.000,00 динара на 4. Месечне рате;
-2. До 60.000,00 динара на 6. Месечних рата,
-3. До 120.000 динара на 12 месечних рата,
 Без камате за коришћење свих стоматолошких услуга које пружа  Стоматолошка ординација ''Др Јелена Аксић'' са седиштем у Београду, улица Арчибалда Рајса бр. 44 11030 Чукарица-Жарково-Филмски град''.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић напомињу да се - Стоматолошка ординација ''Др Јелена Аксић'' са седиштем у Београду, улица Арчибалда Рајса бр. 44 11030 Чукарица, може контактирати на телефон

011/23 80 511

063/ 639 369

Е-маил: yassa2122@yahoo.com

Ponavljamo, radi se o izuzetno opremljenoj ordinaciji koja se nalazi u Žarkovu-Filmski grad.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић желе успеха у лечењу свим колегама који буду затражили од горе наведене стоматолошке амбуланте - ординације помоћ и здравствену услугу.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 28.01.2014. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Зоран Михаило Писковић с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


субота, 25. јануар 2014.

Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u Poreskoj upravi Srbije 24.01.2014. godine

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u Poreskoj upravi Srbije 24.01.2014. godine

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић су дана 24.01.2014. године присуствовали у поступку утврђивања репрезентативности постојећих синдикалних организација Пореске управе у Пореској управи Централа у Београду. Тај састанак је започео негде око 11,00 часова на трећем спрату и трајао је негде до 13. часова. Председавала је Босиљка Грубјешић уз стручну помоћ Јелене Костић-Ковачић. Присуствовао је председник ЈОСПУ Господин Милан Думић и колега Костадин члан најужег руководства ЈОСПУ, Председница Основне организације Самосталног Синдиката Пореске управе Госпођа Снежана Аризанов и једна чланица Главног одбора те основне организације, уважени Господин Владимир Симић из Синдиката Пореске управе Централа у Београду ''Независност'', записничар и моја маленкост.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић након врло подстицајних дискусија међу горе споменутим учесницима констатују следеће:

Чланом 239. Закона о раду, прописано је следеће:

''Синдикат, односно удружење послодаваца, коме је утврђена репрезентативност у складу са овим законом, има:
1) право на колективно преговарање и закључивање колективног уговора на одговарајућем нивоу;
2) право на учешће у решавању колективних радних спорова;
3) право на учешће у раду трипартитних и мултипартитних тела на одговарајућем нивоу;
4) друга права, у складу са законом.''

Имајући у виду напред цитирану норму УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић констатују да се мора у конкретној пракси од стране Послодавца-директора Пореске управе и свих горе споменутих учесника водити рачуна о следећем:

-ЈОСПУ кога представља Господин Милан Думић јесте репрезентативан синдикат на нивоу јединствене, недељиве и целосне Пореске управе. Из разлога колегијалности и синдикалне солидарности УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић не доводе у питање, нити споре репрезентативност ЈОСПУ!

-Самостална основна организација Пореске управе-Централа у Београду на челу председнице Госпође Снежане Аризанов јесте репрезентативна основна синдикална организација на нивоу основног организовања Пореске управе- Централа у Београду.

Значи за сва конкретна питања која се тичу запослених у Пореској управи Централе очекује се да директор Пореске управе разговара и преговара са репрезентативним синдикалним представником Централе, конкретно председником Самосталног синдиката Пореске управе Централе у Београду.

            У вези осталих ширих питања која се тичу свих порезника Србије и тог нивоа организовања унутар Министарства финансија, очекује се да ће директор Пореске управе наставити и даље да разговара и преговара са репрезентативним ЈОСПУ.

Напред изнето, УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић су на крају предметне расправе управо то чули и од присутних представника ЈОСПУ, који су свима нама присутнима јасно и гласно рекли да они, ако то не желе порезници Централе неће представљати запослене Централе у питањима конкретних услова рада и односа везаних за послове Централе.

Овакав јавно изречени став представника ЈОСПУ УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић поздрављају и као рационалан став у свему подржавају.

На предметном састанку свима нама је било јасно да смо сви ми једна шира ''породица'' и пре свега колеге порезници Србије што је на првом и основном месту и да никоме не одговара било какво цепање међу порезницима ни по ком основу, а по најмање синдикалном. Солидарност међу порезницима мора бити на првом месту.

Стога, УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић предлажу свим учесницима

''Синдикално поравнање-нагодбу''

 без икаквих даљих спорења и бесмислених доказивања, тако што би се горе усмено изнети став ЈОСПУ преточио у конкретни радно-синдикални закључак извршне снаге и наслова.

Званични записник са горе описаног поступка утврђивања репрезентативности УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић ће објавити накнадно чим га будемо добили.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 25.01.2014. године
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com
Ради информисања запослених констатујемо да је у међувремену дана 07.02.2014. године Зоран Михаило Писковић добио записник са седнице репрезентативности као и решење по том питању, што можете погледати кликом на следеће редове:

 С поштовањем,

Зоран Михаило Писковић

субота, 18. јануар 2014.

Manastir Sveti Jovan Krstitelj, Tolleshunt Knights u Engleskoj Liturgija Arhijereja Kanadskog
Evo Dokaza da je Pravoslavlje zaista Vaseljenska i Apostolska Crkva. Nažalost mi u Srbiji ne znamo gotovo ništa o Pravoslavlju Engleske. Ovaj video koji je autorka snimila je od prvorazrednog značaja za nas ortodokse Srbije. Sećamo se Svetog Jovana Maksimovića Šangajskog i SanFranciskog koji je tragao za svetima Zapada do 1053 i njima prinosio molitvoslovlja. Da zaista Engleska jeste bila Pravoslavna i to ovaj video na neki način nagoveštava.

Ovaj post blagodareći trudeljublju https://www.google.rs postao je svojina vaskolike Ekumene.
Ovaj bloger je autorki ovoga videa napisao pored ostalog i sledeće:


Одговори
Поштована било би дивно када би сте поставили тих расположивих 22 минута ове Небеске литургије. Монахиње су тако небески појале да просто не могу да схватим да још увек има у свету остатака тог изворног аутентичног монаштва....Импресиван је Господин АрхиЕпископ, протојереји и три ђакона...Омогућили сте нам да присуствујемо једном Великом Духовном Догађају исечком битног дела архијерејске литургије која је у себи спојила Хебрејско-Хеленску и Руско-Словенску литургиску традицију.....Знајући да је та литургија служена за све Нас то ме теши јер се она односила и на мене бедног Хришћанина и на свеколико човечанство....Вама хвала на информацији о великом духовном догађају на непознатом месту Енглеске у којој се дешавају овакви знаменити  литургијски догађаји светског значаја...
С поштовањем,
Зоран Михаило Писковић  
Иначе ауторка у прилогу овог видеа  прибележила је следеће уз нужну смисаоно граматичку корекцију овог Блогера Зоран Михаило Писковић следеће надахнуте речи:
Објављено у 18.01.2014.
Манастир Патријархално Ставропегиц Светог Јована Крститеља је монашка заједница за мушкарце и за жене, непосредно у јурисдикцији (испод) Васељенске патријаршије. Налази се у Толлесхунт витезова, Малдон, Есекс, Енглеска.Tolleshunt Knights is located in Essex

Монашка Заједница се састоји од мушкараца и жена која живи монашки сагласно традицији Господа Исуса Христоса - центриран је молитвени живот свих монашких чланова. Тренутно, већина монашке заједнице су монахиње ( ~ 15-20 ), са мањим бројем монаха. 
Манастир Патријархално Ставропегиц Светог Јована Крститеља је имала своје почетке у великој мери у лику старца Софронија (Сахаров). Након његовог одласка из Свете Горе и његовог каснијег пресељења у Париз, био је да живи у руском старосну кући, помажући свештеника
. 
Архимандрит Софроније Сахаров ученик Светог Силуана Атонског


У 1958, Старац Софроније имао је шест људи који су живели око њега, тражећи монашки живот. Схвативши да се таква ситуација не може да се настави, он је отишао у Толлесхунт витезова, Малдон, Есекс, Енглеска да прегледа имовину, у пролеће 1959.
Нова заједница Светог Јована Крститеља је формирана на истом плацу, под омофором Митрополит Антонија ( Блум ) Сурожска ( Московска Патријаршија ). Манастир, од њених почетака, имао и монахе и монахиње, због Старац Софроније немогућности да надгледа две одвојене заједнице.
Манастир Светог Јована Крститеља преселио под јурисдикцију Васељенске Патријаршије у 1965, постао је патријаршијски, касније, манастир би под називом "Ставропегиц''.

О овом Небеском месту погледати и на следећем видео клипу:

O Krstovdanu и Богојављењу 18.01.2014 godine и 19.01.2014. године.
Beograd
Bloger
Zoran Mihailo Pisković

среда, 15. јануар 2014.

Direktor i Zamenik direktora Poreske uprave Srbije su Ljiljana Kovačević i Miodrag PavićevićPrivremeni direktor Poreske uprave Srbije jeste Ljiljana Kovačević

Ljiljana Kovačević privremeni direktor Poreske uprave

Vlada Srbije je na današnjoj sednici donela rešenje o prestanku rada Dragutina Radosavljevića na funkciji direktora Poreske uprave, saopštila je vladina kancelarija za odnose sa medijima.
Istim rešenjem odlučeno je da pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija Ljiljana Kovačević privremeno obavlja poslove direktora Poreske uprave, navedeno je u saopštenju vladine kancelarije.

Ljiljana Kovačević je od 1999. godine stalno zaposlena u Poreskoj upravi. Od 2001. godine je na rukovodećim pozicijama u Poreskoj upravi, a 2004. postavljena je za pomoćnika direktora Poreske uprave - direktor Centra za velike poreske obveznike (CVPO).

Tokom 2012. i 2013. obavljala je i poslove direktora Poreske uprave. Rad CVPO kojim rukovodi, MMF je ocenio kao primer najbolje međunarodne prakse.

Miodrag Pavićević ima tridesetogodišnje radno iskustvo u Poreskoj upravi. Od 2002. do 2004. Pavićević je bio pomoćnik direktora Poreske uprave - direktor Centra za velike poreske obveznike.

Nakon toga je postavljen za pomoćnika direktora - direktor Regionalnog centra Beograd, a zatim i pomoćnik direktora Poreske uprave - direktor Sektora za poresko-pravne poslove i koordinaciju u Centrali Poreske uprave. Od 2010. godine je koordinator u Centru za velike poreske obveznike.
Preuzeto sa: blic.rs/Vesti/Ljiljana-Kovacevic-privremeni-direktor-Poreske-uprave 

Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске Управе Београд желе успеха у раду новога Директора Пореске управе о коме је с правом ММФ констатовао да се ради о изузетном стручњаку из области јавних финансија.

Исто тако честитамо и Миодрагу Павићевићу избор на горе поменуту функцију који је веома уважен међу нама порезницима Србије као изванредни порезник и срдачни колега.

На многаја љета!

Иначе прецизности ради информација о новом руководству Пореске управе Србије гласи:

''Љиљана Ковачевић координира рад Пореске управе Србије

Влада Републике Србије на данашњој седници одредила је да Љиљана Ковачевић као координатор привремено обавља послове директора Пореске управе, док је на место заменика директора именован Миодраг Павићевић.'', а преузето са mfin.gov.rs/news

Prekucavamo sa ''Sl. glasnika'' br. 3/2014 od 15.01.2014. godine sledeći tekst:


            На основу члана 167а став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13 и 108/13), члана 179. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),
Влада доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
I
Поставља се Миодраг Павићевић за заменика директора Пореске управе у Министарству финансија.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
24 број 119-287/2014
У Београду, 14. јануара 2014. године
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с.р.
 


Београд, 15.01.2014. године


Повереник

Зоран Михаило Писковић 

Poreska uprava filijala Aleksinac -javna prodaja pokretnih stvari javnim nadmetanjem


Poreska uprava filijala Aleksinac -javna prodaja pokretnih stvari javnim nadmetanjemУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Poreska uprava filijala Aleksinac -javna prodaja pokretnih stvari javnim nadmetanjem

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Са медија сазнајемо информацију: ДОО «Нелт», Алексинац, јавна продаја покретних ствари јавним надметањем, која гласи:

Министарство финансија Пореска управа – филијала Алексинац
на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002...108/2013)
оглашава

ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
јавним надметањем

Дана 24.01.2014. године извршиће се прва Јавна продаја,    усменим јавним надметањем покретних ствари пореског дужника Спасић Ивице, са пребивалиштем у Алексинцу, ул. Леле Поповић бр. 145, ПИБ: 107001554.
Јавна продаја покретних ствари врши се због наплате доспелих, а неизмирених јавних прихода у укупном износу од 776.931,03  динара без трошкова принудне наплате.
Јавној продаји се излажу следеће покретне ствари чија је почетна цена:
1. Путничко возило „OPEL CORSA 1.4“ 1994. г. - 126.000,00 динара.

Пoкретне ствари на првом усменом јавном надметању се не могу продати по цени нижој од 60% од утврђене почетне вредности.
Јавна продаја покретних ствари вршиће се у магацинским просторијама ДОО «Нелт», ул. 12. фебруар у Нишу, у 10 часова, a ствари се могу разгледати сваког радног дана од 10-13 часова.
Продаја ће се извршити путем усменог јавног надметања, односно непосредном погодбом ако се на оглашено јавно надметање јави само један понуђач, у складу са чланом 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Право учешћа у јавном надметању немају порески дужник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.
Сви понуђачи, уз пријаву за учешће на јавној продаји, прилажу и Уверење о измиреним пореским обавезама.
Покретне ствари изложене јавној продаји купују се у виђеном стању, без права на рекламацију.
У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом,   не може бити понуђач у даљем поступку продаје те покретне ствари.
Када су ствари продате, Пореска управа ће издати документ о продаји имовине којим се купцу потврђује да је на њега пренето право својине и да је правни основ стицања права својине на купљеној ствари - куповина ствари у поступку принудне наплате пореза.
Контакт телефон: 018/804-263

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић предметну информацију објављују ради ефикасне наплате јавних прихода те као упозорење за запослене Пореске управе по којем право учешћа у предметном јавном надметању немају горе споменути порески дужник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић желе успеха предметном јавном надметању.

БЕОГРАД, ДАНА 15.01.2014. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Зоран Михаило Писковић с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com