Најновији чланци на покретној траци:

недеља, 31. јул 2011.

синдикат пореске управе независност о тестирању старијих пореских службеника


З А П И С Н И К

САСТАВЉЕН У ПОВЕРЕНИШТВУ СИНДИКАТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ''НЕЗАВИСНОСТ'' ДАНА 29.07.2011. ГОДИНЕ У ПРЕДМЕТУ СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ОКО ОБУКЕ ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ЦИЉУ ''КОМПЈУТЕРСКОГ ОПИСМЕЊАВАЊА''.

Присутни: Главни повереник Зоран Михаилов Писковић, чланови и симпатизери неки лично, а неки телефонским путем.

Ток и садржај извршених синдикалних радњи и датих изјава:

На предлог Главног повереника Зорана Михаиловог Писковића једногласно је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРИКАЗ НАТПИСА СА САЈТА


У КОМЕ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СЛЕДЕЋИ ИНСПИРАТИВНИ НАТПИС:

''СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
Преглед постојећег стања у Републици Србији и упоредна пракса''

2. Разно-текућа питања

ОПИС РАДА СИНДИКАЛНОГ САБОРА-СКУПА

Председник ове Синдикалне подружнице ''НЕЗАВИСНОСТ'' Зоран Михаилов Писковић је изнео присутнима проблем неразумевања раније спроведених акција овога Синдикат у вези са проблемима везаних за едукацију запослених у Пореској управи старих генерацијски 60. година и старијих од 60.-65. година живота тј. за мушкарце рођене од 1946-1951 године и жене старијих годишта почев од 1956. године, а који се тичу ТЗВ. КОМПЈУТЕРСКОГ ОПИСМЕЊАВАЊА у Пореској управи и уопште узев такозваног ''едукативног рада са старијим запосленима и старијим генерацијама''. Сво време се Синдикат Пореске управе ''Независност'' и даље упорно игнорише и по овом питању и са њиме се не жели разговарати о предметном питању. Међутим, реално управо акцијом овога синдиката и ван институционалним притиском ''огромног мноштва синдикално неорганизованог радништва- пореских службеника, али и те како свесних и савесних''- читај ''Здравих, прогресивних и свесних снага Пореске управе'' тренутно се ово генерацијско питање наметнуло као приоритет приоритета. Председник Синдикалне подружнице Зоран Михаилов Писковић је присутне упознао да је у току кампања ''Компјутерског описмењавања пореских службеника'' што је само по себи добро и корисно.

 Међутим, примећени су следећи проблеми:

- Обука се не спроводи на службеном језику Републике Србије- ''обавезном ћирилићном писму'' и на апликацији српског језика што је неприхватљиво!

-Обука се врши за ''Видовс икс П 2003'' искључиво на енглеском интерфејсу. У пратећем приручнику се износи неистинита тврдња да наводно ‘’ za Windows 2003 xp’’ не постоји ''на жалост српски интефејс'', што је тотално нетачно.

-Поред Worda обука се врши и за програме који се уопште у Пореској управи не користе као што су Програм Аутлук, рад са Интернетом, екселом и сл. Тако на пример Outlook програм се не користи јер се ради са другим програмом за електронску пошту, а Интернет није доступан свим запосленима, а и онима којима јесте је ''строго цензурисан'' тако да је и у овом смислу ''кампања компјутерског описмењавања'' је апсолутно нерационална.

Након овог уводног излагања Један од учесника овога СИНДИКАЛНОГ скупа у вези напред наведеног је приметио да јегоре споменути натпис Министарства за државну управу и локалну самоуправу инспиративан, јер покреће питање тестирања и провере кандидата по извршеној обуци. Рекао је да има 62. године и да врло тешко памти. Други учесник је објаснио да нема економске логике да се толике паре ''бацају'' на запослене који убрзо одлазе у пензију. Трећи учесник припита:''Како ћу им објаснити да поред тол’ког посла нисам имао времена да се још и додатно компјутерски описмењавам'' на шта му Други учесник одговори:'' Зашто нисмо добили плаћено одсуство и инструкторе-тренере за обуку. Стално се спомињу некакве штоперице и тражи од мене са 35 година стажа и 61 годином живота да се тркам са младим колегама који нису истрошени и исцеђени на раду!''.

Пошто је време паузе истицало, Зоран Михаилов Писковић је ову дискусију ''искрености и огорчености'' прекинуо речима: '' Браћо, цитирајмо поново ставове Министарства државне управе који смо мало пре прочитали и који гласе:

''Упоредна пракса – верификација
Обука

Завршене обуке се у скоро свим анализираним
земљама верификују на два начина.
Први је да институције надлежне за спровођење
обука издају сопствене сертификате/“дипломе“
на којима је наведена сврха и садржај обуке.
Издавање сертификата обично није условљено
полагањем испита, мада у појединим случајевима
на крају програма обуке постоје и обавезни
испити који могу обезбедити предности приликом
напредовања у каријери.
Други начин верификације је такав да се
поједини програми обуке спроводе као делови
припреме за стицање академског степена.
Сертификовање таквих обука усклађено је са
стандардима стицања универзитетске дипломе
и уобичајено подразумева полагање испита.
Такве обуке организују или саме институције
државне управе које су надлежне за обуку или
државни службеници учествују на обукама које
су организоване на универзитетима, при чему
њихово учешће финансира послодавац''

С овим у вези од значаја је и следећи цитат:

''Код појединих модула обуке на крају се додељују дипломе.
Постоје две врсте диплома – за учествовање (за оне
који семинар похађају али не излазе на тест) и за показано знање (А, Б, Ц оцене).''

Потом су присутни једногласно донели следеће

СИНДИКАЛНЕ ЗАКЉУЧКЕ

-ПОДРЖАВАЈУ СЕ ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ''НЕЗАВИСНОСТ'' У МАТЕРИЈИ РАДА НА''компјутерском описмењавању 2011. године'' УЗ ПРЕПОРУКУ ЛОБИРАЊА КОД НАДЛЕЖНИХ УТИЦАЈНИХ СЛУЖБИ РАДИ ПРЕЗЕНТОВАЊА ИСТИНЕ У ВЕЗИ ПРЕДМЕТНОГ ПИТАЊА А КОЈЕ СЕ ТИЧУ ЛИЦА СТАРИХ ГЕНЕРАЦИСКИ ОД 60. ГОДИНА ПА ДО 65. ГОДИНА

-ПОД ХИТНО ИНТЕРВЕНИСАТИ КОД:-ПОДПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ГОСПОДИНА КРКОБАБИЋА;- МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА-ПРЕДСЕДНИКА ЦВЕТКОВИЋА, МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ –МИНИСТРА ; СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, И КОД КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ РАДИ ДОЗВОЛЕ: ДА СЕ СТАРИЈИМ ЛИЦИМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ МУШКАРЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ 1951 И СТАРИЈИМА И ЖЕНАМА 1956 И СТАРИЈИМА НА ЊИХОВ ЗАХТЕВ ДОПУСТИ ДА ИМ СЕ НАКОН ОБУКЕ ''КОМПЈУТЕРСКОГ ОПИСМЕЊАВАЊА 2011'' ИЗДАЈУ САМО СЕРТИФИКАТИ-ДИПЛОМЕ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА НА ОБУЦИ, БЕЗ ОБАВЕЗЕ ИЗЛАСКА И ПОЛАГАЊА ТЕСТА ЗНАЊА.


Овај Записник је прочитан телефонским путем као и лично присутнима и на исти нема примедби.

С поштовањем,

СЕЋАЈУЋИ СЕ САВЕТА:

PAULUS APOSTOLUS: ’’OMNIA VESTRA IN CARITATE FIANT.’’- I COR 16/14 и
-’’GRATIA DOMINI IESU CHRISTI ET CARITAS DEI ET COMMUNICATIO SANCTI SPIRITUS CUM OMNIBUS VOBIS.''- II COR 13/13


Главни повереник,
ЗАПИСНИЧАР
Зоран Михаилов Писковић с.р.

Достава извршена Интернет везом
Служба за управљање кадровима. office@suk.gov.rs
kancelariji za evropske integracije
Ивана Ђурић
Данијела ГвозденовићВујадиновић
Јована Томашевић
Јелена Стеванов
Наташа Савић Jaњић
Милица Марковић Томић
Соња Бикић

Владa Републике Србије

Канцеларија за сарадњу с медијима
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
UGS Nezavisnost

Е Д И Т О Р

Синдикат - Министарства финансија - Пореска управа Централа''Независност''-Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 102 -Главни повереник- тел. 011/3950619 – факс: 011/3953429 е-мalezoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL ahttp://proglas.blogspot.com/ или посредством линкаhttp://www.gsupipnezavisnost.org.rs/ TJ. www.sindikatporeske


Наш Си./Бр. Сл. од 30.07.2011. Године


Poverenik Sindikata Poreske uprave Nezavisnost Zoran Pisković:

уторак, 26. јул 2011.

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА НАЈПОВОЉНИЈИ СТАМБЕНИ КРЕДИТИ СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НЕЗАВИСНОСТ

З А П И С Н И К

САСТАВЉЕН У ПОВЕРЕНИШТВУ СИНДИКАТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ''НЕЗАВИСНОСТ'' ДАНА 26.07.2011. ГОДИНЕ У ПРЕДМЕТУ СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ОКО СТАМБЕНИХ КРЕДИТА ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ.

Присутни: Главни повереник Зоран Михаилов Писковић, чланови и симпатизери неки лично, а неки телефонским путем.

Ток и садржај извршених синдикалних радњи и датих изјава:

На предлог Главног повереника Зорана Михаиловог Писковића једногласно је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПОНУДА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА ''ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ'' ЗАПОСЛЕНИМА

2. Разно-текућа питања

Опис рада синдикалног скупа

Главни повереник Зоран Михаилов Писковић је присутне обавестио да је на службени мејл управо добио од ''Војвођанске банке'' изванредну понуду везану за стамбене кредите.

Текст тог мејла гласи:

Od: 
To: 
Date: 
19.07.2011, 13:01:44
Subject: 
STAMBENI KREDITI VOJVODJANSKE BANKE -NAJPOVOLJNIJA PONUDAPoštovani g-dine Piskoviću ,

 U prilogu dopisa, dostavljam Vam aktuelnu  ponudu  STAMBENIH KREDITA Vojvođanske banke a.d. Novi Sad za koju cenimo da je trenutno jedna od najkonkurentnijij na tržištu. Stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom u prve 2 odnosno 3 godine perioda korišćenja kredita nemamo u ponudi od 01.07.2011 godine Za sve dodatne informacije, kalkulaciju mesečnog anuiteta i konkretne dogovore , molim Vas da  nas kontaktirate


FILIJALA BEOGRAD RUZVELTOVA
-ul.Ruzveltova br. 10, tel.011-3809-004,3809-003
S poštovanjem,
 Jelena Jovanović
Filijala Ruzveltova
Direktor Filijale
Ruzveltova br.10
11000 Beograd-Srbija Tel. (+381) 11 3809-004,064-8960-118
Fax. (+381) 11 3809-004
jelena.jovanovic@voban.groupnbg.com

Потом је прочитана сама изванредно дата понуда стамбених кредита која гласи:

''ВОЈВОЂАНСКА БАНКА''
                        Nbg group

STAMBENI KREDITI
NAMENA KREDITA
Kupovina nekretnine, izgradnja,dovršenje izgradnje,proširenje,rekonstrukcija i adaptacija
Refinansiranje stambenog kredita
KORISNICI KREDITA
Državljani Republike Srbije koji ostvaruju redovna lična primanja( rezidenti i nerezidenti)
Strani državljani koji imaju status rezidenta i ostvaruju redovna primanja
STAROSNA GRANICA
Min 23 godine, max 65 godina u momentu poslednjeg  anuiteta
MINIMALNI RADNI STAŽ
Na neodređeno vreme, najmanje 6 meseci kod poslednjeg poslodavca.Ukupan radni staž 12 meseci.Radnja preduzetnika mora biti registrovana najmanje 24 meseca
MINIMALNA MESEČNA PRIMANJA
Minimum 200€ u dinarskoj protivvrednosti
IZNOS KREDITA
Do 200.000€ u din po zvaničnom srednjem kursu NBS
Za adaptaciju do 50.000€ u din po zvaničnom srednjem kursu NBS
ROK OTPLATE
DO 30 GODINA
UČEŠĆE OD IZNOSA KUPOPRODAJNE CENE
Min. 20% učešća ukoliko se hipoteka stavlja na nekretninu koja je predmet kupoprodaje
Bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita
KAMATNA STOPA na  kredite osigurane kod NKOSK
             Klijenti sa ličnim primanjima
                      Standard klijenti

                  Kamatna stopa
                  Kamatna stopa

3m Euribor+4.6%( od 75.000€)
3m Euribor+4.8%(30.000€-75.000€)
3m Euribor+ 5.0%(do 30.000€)              (eks od 6.00%)
3m Euribor+ 5.3%

                                       
OBEZBEĐENJE
*hipoteka I reda na nekretnini koja se kreditira ili na drugoj nekretnini
*osiguranje kredita kod NKOSK
*osiguranje imovine
*osiguranje života( nije obavezno)
*sopstvena menica korisnika kredita
*banka zadržava pravo da traži i dodatna sredstva obezbeđenja
VALUTNA KLAUZULA
Sa korisnicima kredita ugovara se valutna klauzula prema paritetu din. u odnosu na € po zvaničnom srednjem kursu NBS
NAČIN OTPLATE
Putem mesečnih anuiteta- trajnim nalogom sa TRG, ličnom uplatom na šalteru Banke putem administrativne zabrane
Naknada za kredite osigurane kod NKOSK
10€-naknada za podnošenje zahteva za stambeni kredit
0.8% od iznosa kredita jednokratno-naknada za obradu kredita
30€- naknada NKOSK za obradu zahteva za osiguranje kredita
Od 1.5% do 3.5% od iznosa kredita jednokratno-premija osiguranja NKOSK
POSEBNE POGODNOSTI
Isplata po zvaničnom srednjem kursu NBS
Otplata mesečnog anuiteta po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan dospeća anuiteta
Bez godišnjeg održavanja kredita

Sve potrebne informacije možete dobiti u  Vojvođanskoj banci a.d. Filijali Beograd  Ruzveltova , ul.Ruzveltova br. 10 , Beograd ili na sledećim kontakt telefonima :011-3809-004,3809-003,3809-002’’


Први учесник на напред наведено је истакао да се ради о изванредној понуди.

Други симпатизер је додао да се овакве понуде не налазе лако на банкарском тржишту.

Потом су присутни једногласно донели следећи

СИНДИКАЛНИ ЗАКЉУЧАК

УПОЗНАТИ СВЕ ПОРЕСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ СА ГОРЕ ЦИТИРАНОМ ПОНУДОМ ''СТАМБЕНИХ КРЕДИТА ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ОД 25.07.2011. ГОДИНЕ, ТАКО ШТО ЋЕ СЕ ИСТА ИСТАЋИ НА ''ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТАЛА У БЕОГРАДУ'' И ПОТОМ ОБЈАВИТИ НА СИНДИКАЛНОЈ ВЕБ СТРАНИ PROGLAS.BLOGSPOT.COM

Записник је прочитан телефонским путем као и лично присутнима и на исти нема примедби.

С поштовањем,
СЕЋАЈУЋИ СЕ САВЕТА:
PAULUS APOSTOLUS: ’’OMNIA VESTRA IN CARITATE FIANT.’’- I COR 16/14 и
-’’GRATIA DOMINI IESU CHRISTI ET CARITAS DEI ET COMMUNICATIO SANCTI SPIRITUS CUM OMNIBUS VOBIS.''- II COR 13/13

Главни повереник,
Записничар,
Зоран Михаилов Писковић с.р.

Достава извршена Интернет везом
press@poreskauprava.gov.rs


                                                           Е Д И Т О Р

Синдикат - Министарства финансија - Пореска управа Централа''Независност''-Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 102 -Главни повереник- тел. 011/3950619 – факс: 011/3953429 е-мale zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL ahttp://proglas.blogspot.com/ или посредством линкаhttp://www.gsupipnezavisnost.org.rs/ TJ. www.sindikatporeske

Наш Си./Бр. Сл. од 26.07.2011. Године

Poverenik Sindikata Poreske uprave Nezavisnost Zoran Pisković:

ДАЈЕ СЕ И ПРЕКУЦАНА ВАРИЈАНТА РАДИ ПРЕГЛЕДНОСТИ