Најновији чланци на покретној траци:

субота, 25. јануар 2014.

Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u Poreskoj upravi Srbije 24.01.2014. godine

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u Poreskoj upravi Srbije 24.01.2014. godine

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић су дана 24.01.2014. године присуствовали у поступку утврђивања репрезентативности постојећих синдикалних организација Пореске управе у Пореској управи Централа у Београду. Тај састанак је започео негде око 11,00 часова на трећем спрату и трајао је негде до 13. часова. Председавала је Босиљка Грубјешић уз стручну помоћ Јелене Костић-Ковачић. Присуствовао је председник ЈОСПУ Господин Милан Думић и колега Костадин члан најужег руководства ЈОСПУ, Председница Основне организације Самосталног Синдиката Пореске управе Госпођа Снежана Аризанов и једна чланица Главног одбора те основне организације, уважени Господин Владимир Симић из Синдиката Пореске управе Централа у Београду ''Независност'', записничар и моја маленкост.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић након врло подстицајних дискусија међу горе споменутим учесницима констатују следеће:

Чланом 239. Закона о раду, прописано је следеће:

''Синдикат, односно удружење послодаваца, коме је утврђена репрезентативност у складу са овим законом, има:
1) право на колективно преговарање и закључивање колективног уговора на одговарајућем нивоу;
2) право на учешће у решавању колективних радних спорова;
3) право на учешће у раду трипартитних и мултипартитних тела на одговарајућем нивоу;
4) друга права, у складу са законом.''

Имајући у виду напред цитирану норму УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић констатују да се мора у конкретној пракси од стране Послодавца-директора Пореске управе и свих горе споменутих учесника водити рачуна о следећем:

-ЈОСПУ кога представља Господин Милан Думић јесте репрезентативан синдикат на нивоу јединствене, недељиве и целосне Пореске управе. Из разлога колегијалности и синдикалне солидарности УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић не доводе у питање, нити споре репрезентативност ЈОСПУ!

-Самостална основна организација Пореске управе-Централа у Београду на челу председнице Госпође Снежане Аризанов јесте репрезентативна основна синдикална организација на нивоу основног организовања Пореске управе- Централа у Београду.

Значи за сва конкретна питања која се тичу запослених у Пореској управи Централе очекује се да директор Пореске управе разговара и преговара са репрезентативним синдикалним представником Централе, конкретно председником Самосталног синдиката Пореске управе Централе у Београду.

            У вези осталих ширих питања која се тичу свих порезника Србије и тог нивоа организовања унутар Министарства финансија, очекује се да ће директор Пореске управе наставити и даље да разговара и преговара са репрезентативним ЈОСПУ.

Напред изнето, УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић су на крају предметне расправе управо то чули и од присутних представника ЈОСПУ, који су свима нама присутнима јасно и гласно рекли да они, ако то не желе порезници Централе неће представљати запослене Централе у питањима конкретних услова рада и односа везаних за послове Централе.

Овакав јавно изречени став представника ЈОСПУ УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић поздрављају и као рационалан став у свему подржавају.

На предметном састанку свима нама је било јасно да смо сви ми једна шира ''породица'' и пре свега колеге порезници Србије што је на првом и основном месту и да никоме не одговара било какво цепање међу порезницима ни по ком основу, а по најмање синдикалном. Солидарност међу порезницима мора бити на првом месту.

Стога, УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић предлажу свим учесницима

''Синдикално поравнање-нагодбу''

 без икаквих даљих спорења и бесмислених доказивања, тако што би се горе усмено изнети став ЈОСПУ преточио у конкретни радно-синдикални закључак извршне снаге и наслова.

Званични записник са горе описаног поступка утврђивања репрезентативности УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић ће објавити накнадно чим га будемо добили.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 25.01.2014. године
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com
Ради информисања запослених констатујемо да је у међувремену дана 07.02.2014. године Зоран Михаило Писковић добио записник са седнице репрезентативности као и решење по том питању, што можете погледати кликом на следеће редове:

 С поштовањем,

Зоран Михаило Писковић

0 коментара:

Постави коментар